Sykelig overvekt poliklinikk

Sykelig overvekt poliklinikk følger pasienten gjennom hele behandlingsforløpet i forbindelse med kirurgisk behandling av sykelig overvekt.

Henvisningsinformasjon

Sykelig overvekt poliklinikk

Poliklinikken er en tverrfaglig poliklinikk med klinisk ernæringsfysiolog, sykepleier, psykiatrisk sykepleier, helsesekretær, gastrokirurg og endokrinolog. Vi mottar henvisning fra fastleger og interne henvisere. Behandlingsforløpet består av pasientskole/informasjonsdag, utredning/kartleggingssamtaler, legekonsultasjon, operasjon og kontroller etter operasjon.

Pasienter som har prøvd alt annet uten å lykkes med varig vekttap og livsstilsendring, kan henvises til kirurgisk behandling av overvekt. Vi utfører to typer operasjoner; gastrisk bypass og gastrisk sleeve. Begge metoder benytter kikkhullskirurgi. Pasienten bestemmer hvilken type operasjon som passer best i samråd med en gastrokirurg.

For å være aktuell for operasjon må pasienten ha kroppsmasseindeks (KMI) over 40, eller KMI over 35 med vektrelatert følgesykdom (diabetes, hypertensjon, søvnapnè, påviste belastningsrelaterte skjelettsmerter). KMI er et tall som sier noe om forholdet mellom vekt og høyde, og regnes ut via formelen: vekt / lengde i meter x lengde i meter.

Pasienter med alkohol- og/eller medikamentmisbruk vil ikke være aktuelle for denne behandlingen. Det samme gjelder alvorlig psykisk sykdom. Pasienten må videre være i stand til å samarbeide og vise evne til livsstilsendring med vektreduksjon og røykeslutt før operasjonen.
Det vil i hvert enkelt tilfelle bli gjort en samlet individuell vurdering for om en egner seg for kirurgisk behandling av overvekt.

 

Informasjon til deg som skal opereres for sykelig overvekt

Annen informasjon

Bariatrisk kirurgi er ikke en «quick fix» for overvektsproblematikk. Det krever innsats av pasienten både før og etter operasjonen. Forandring av livsstil er en essensiell del av behandlingen, og innebærer forbedret kosthold og økning av fysisk aktivitet.

Ved poliklinikken får pasienter veiledning og støtte av sykepleier og klinisk ernæringsfysiolog for å gjennomføre de nødvendige forandringene. Videre forebygger og behandler poliklinikken komplikasjoner som kan oppstå etter kirurgien - som underernæring, spisevegring, matintoleranse og eventuelle kirurgiske komplikasjoner.

Henvisningen sendes til:

Stavanger universitetssjukehus
Endokrinologisk seksjon/sykelig overvekt
PB 8100
4068 Stavanger

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Ved innkallelse til time på vår poliklinikk, vil du få melding på din telefon om hvor du skal møte. Sykelig overvekt poliklinikk er lokalisert i røde bygningen som før var sykehus i Stavanger sentrum (gamle Stavanger sykehus) inngang 7. (Fylkeskommunen holder blant også til her).

Besøkstider
mandag - fredag 08.00-15.30
Telefon
51 51 97 15
mandag - fredag 08.00-15.00
E-post
Postadresse
Postboks 8100
4068 Stavanger
Arkitekt Eckhoffs gate 1
Besøksadresse
Arkitekt Eckhoffs gate 1, 4010 Stavanger(Kart)

Pasientreiser

​Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett på å få dekket nødvendige utgifter til reise. Ta kontakt med Pasientreiser på telefon 91505515 eller på helsenorge.no hvis du skal bestille reise eller har spørsmål.

Koronavirusutbruddet: Midlertidig rettighetsendring for pasientreiser

Du får nå dekket egen bil med tilleggsutgifter når du skal til eller fra behandling.  https://helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser/midlertidig-rettighetsendring-for-pasientreiser

Praktisk informasjon

​Koronavirus: Timeavtale eller på besøk hos oss?

Vi har besøkskontroll på sykehuset. Dette gjør vi for å redusere risikoen for smitte blant pasienter og helsepersonell.

Les mer om hvordan du går frem hvis du har timeavtale eller skal på besøk hos oss.

Fedme hos voksnehttps://helse-stavanger.no/behandlinger/fedme-hos-voksneFedme hos voksneFFedme hos voksneFedme hos voksneFedme hos voksneFedme hos voksne

Fant du det du lette etter?