Våre vaksiner

For en vanlig turisttur anbefaler FHI en oppdatering av barnevaksinene - DTPP + Hepatitt A - dette koster tilsammen 1100,- med oppmøte. Noen vaksiner krever frammøte 2 eller 3 ganger før avreise f.eks Japansk encephalitt, Hepatitt B og Rabies

Ved Reisemedisinsk senter kan vi tilby deg følgende vaksiner:

Barnevaksiner

​Det anbefales å oppdatere barnevaksinene hvert 10.år (stivkrampe, difteri, kikhoste og polio). Disse vaksinene gir i militæret under førstegangstjensten. Noen har også fått tetanusvaksine hvis de har oppsøkt lege i forbindelse med skader. På helsenorge.no kan du gå inn og sjekke hvilke vaksiner du har fra før. Det gjør du på helsenorge.no/minevaksiner 


Difteri

Etter grunnvaksinering som barn, trengs kun en oppdateringsdose hvert tiende år. Finnes som enkeltvaksine, men også i kombinasjon med polio, kikhoste og stivkrampevaksine eller bare med stivkrampe og difteri.

Gulfeber

En vaksine gir nå livslang immunitet. Noen land forlanger imidlertid at den ikke skal være eldre enn 10 år. Tas senest 6-10 dager før avreise.  Sjekk hvilke land på WHO sin nettside (engelsk)

Hepatitt A

En dose gir beskyttelse i ett år. To doser tatt innenfor en bestemt tidsramme gir beskyttelse i 25 år, sannsynligvis resten av livet. Vaksinen finnes også i kombinasjon med hepatitt B.

Hepatitt B

En grunnvaksinering med tre doser fordelt på ½ år gir vanligvis livslang beskyttelse. To doser hepatitt B-vaksine gir en viss beskyttelse. Finnes også i kombinasjon med hepatitt A.

Influensa

En dose gir bedre beskyttelse mot influensatypen som man antar kommer for sesongen. Ny vaksine må tas for hver sesong.

Japansk encephalitt (hjernehinnebetennelse)

En grunnvaksinering er på 2 doser - 3 dose anbefales etter ca 18-24 mnd og vil da sannsynligvis beskytte 10 år - kanskje lengre.  Et hurtigvaksinasjonsprogram kan gis over 7 dager hvis en har dårlig tid ( godkjent fra 18-65 år) Vanligvis gis denne med 28 dager mellomrom mellom 1 og 2 dose.

Kikhoste

Etter grunnvaksinering som barn, trengs kun en oppdateringsdose hvert tiende år. Finnes i kombinasjon med polio, difteri og stivkrampevaksine.

Denne finnes ikke som en egen vaksine.

Kolera og ETEC bakterier

Drikkevaksine mot oppkast og diaré. To doser tas senest to uker før avreise. Har du brukt denne vaksinen i løpet av de siste 2 årene, trenger du kun en enkelt dose senest en uke før avreise. Kolerabeskyttelsen varer i to år. Beskyttelsen for ETEC er på topp i tre måneder.

Meningokokk (hjernehinnebetennelse)

En dose gir beskyttelse i tre til fem år.

Pneumokokk (lungebetennelse)

En dose for å få beskyttelse. Det anbefales å ta ny vaksine etter 5-10 år

Poliomylitt

Etter grunnvaksinering som barn, trengs kun en oppdateringsdose hvert tiende år. Finnes som enkeltvaksine, men også i kombinasjon med difteri, kikhoste og stivkrampevaksine.

Rabies

En grunnvaksinering på tre doser blir fordelt på 28 dager. En grunnvaksinering på 3 doser gir beskyttelse i flere tiår.

Stivkrampe

Etter grunnvaksinering som barn, trengs kun en oppdateringsdose hvert tiende år. Finnes som enkeltvaksine, men også i kombinasjon med polio, kikhoste og difterivaksine eller bare med difteri.

Tyfoidfeber

En dose gitt ved hjelp av sprøyte gir beskyttelse i tre år. (fra 2 års alder)Man kan også få vaksinasjon som kapsler. Det trengs da 3 kapsler med oppstart 3 uker før avreise. Beskyttelsen vil da alltid være like god, men den vil bare vare i ett år av gangen. Fra 5 års alder.

Skogsflåttencephalitt (hjernebetennelse) 

En grunnvaksinering er på 3 doser fordelt over 6-12  måneder. Allerede etter  2 dose forventes tilstrekkelig beskyttelse i pågående flåttsesong. Etter 3. dose regnes beskyttelsen for å ha en varighet på 3 år. Gjentas hvert 5 år( for personer over 60 år skal den gjentas hvert 3 år).

Fant du det du lette etter?