Oppfølging av hjertesvikt i allmennpraksis

Notatmal for årskontroll/oppfølging hjertesvikt

Beslutningsalgoritme for hjertesvikt (pdf)

​Plan

Pasienten bør regelmessig kontrolleres av fastlege. Det er viktig med
kontinuitet i forholdet for å kunne vurdere svikten

Pasienter med stabil hjertesvikt bør undersøkes minst like mange ganger i året som de er i NYHA klasse

Spesialpoliklinikker (hjertesviktpoliklinikker) er tilgjengelig ved mange
sykehus.

Hva bør du kontrollere når pasienten kommer på vanlig time

Anamnese

 • Fysisk prestasjonsevne, dyspné, palpitasjoner, svimmelhet og ødemtendens

Vekt

 • Gir indikasjon på behandlingsrespons og grad av væskeretensjon
  • Vektøkning > 2 kg over 1-3 døgn bør medføre medikamentjustering

Klinisk undersøkelse

 • Puls, BT, ødemer, hjertelyder og lungestuvning

Blodprøver

 • Hb, kalium, natrium, kreatinin, e-GFR, ferritin, CRP

Funksjonsklasse

 • Kontrollen bør kunne resultere i en konklusjon om hvilken funksjonsklasse pasienten befinner seg i.
 • Ved endring av NYHA-klasse vurder å gjøre full årskontroll ev Ekko for eventuelt videre henvisning sviktpoliklinikk i etterkant.
  1. Uten begrensinger i vanlig fysisk aktivitet.
  2. Lett begrensing i fysisk aktivitet.
  3. Markert begrensing. Velbefinnende i hvile, men lett aktivitet som påkledning/gange i lett motbakke gir problemer.
  4. Tillater ingen fysiske aktiviteter. Symptomer tilstede i hvile.

Hva bør du kontrollere på årskontroll

Anamnese

 • Fysisk prestasjonsevne, dyspné, palpitasjoner, svimmelhet og ødemtendens

Vekt

 • Gir indikasjon på behandlingsrespons og grad av væskeretensjon
  • Vektøkning > 2 kg over 1-3 døgn bør medføre medikamentjustering

QLQ

 • SCL 10

Klinisk undersøkelse

 • Puls, BT, ødemer, hjertelyder og lungestuvning

Urinprøve

 • U-AKR

Pulsoksymetri

EKG

Blodprøver

 • Hb, elektrolytter, kreatinin, e-GFR
 • NT-proBNP (BNP)
  • Kan brukes for å vurdere grad av hjertesvikt og effekt av behandling

Funksjonsklasse

 • Kontrollen bør kunne resultere i en konklusjon om hvilken funksjonsklasse pasienten befinner seg i

Praktisk organisering

Møter 15 minutt før oppsatt tid

Hos medarbeider

 • Vekt
 • Puls, BT
 • HAD
 • Pulsoksymetri
 • Urinprøve (AKR) og EKG (hvis indisert)
 • Blodprøver

Hos lege

 • Klinisk vurdering
 • ødemer, hjertelyder og lungestuvning
 • Funksjonsklasse
 • Kontrollen bør kunne resultere i en konklusjon om hvilken funksjonsklasse pasienten befinner seg i


Fant du det du lette etter?