Dialysen markerer og forteller om 50 års virke på SUS

I 1968 ble Sigrund Skjeggestad sendt til Rikshospitalet i Oslo for å lære dialyse-behandling. Den unge sykepleieren kom fra sykehusets nye intensiv-avdeling som var opprettet i januar samme år. Her hadde hun ansvaret for pasienter med nyresykdom. Tiden og opplæringen på Rikshospitalet skulle vise seg å være banebrytende. Dialysen ble værende i intensiv-avdelingen noen år til, men behovene endret seg. Dermed var sykehuset (SiR) langsomt på vei mot egen dialyseavdeling.

Nina Christiansen. Foto.
Hektisk hverdag for Nina Christiansen og kolleger på 3C. Nina er avdelingssykepleier i dialyseavdelingen som i disse dager markerer 50 års svært viktig pasientbehandling - og som i dag har ansvaret for 75 dialysepasienter i vårt nedslagsfelt.

Egen dialyseavdeling kom i 1979.  Det ble etter hvert naturlig at dialysebehandlingen ble skilt ut fra intensiven. Når sykehuset denne uka markerer 50 års virke for begge, har dialysen og intensiven hvert sitt arrangement - et medlemsmøte tirsdag 6. november og symposium for intensiven torsdag 8. november.

Dialysen inviterer  gjennom "Den kombinerede Indretnings venner" alle interesserte til et historisk tilbakeblikk tirsdag 6. november klokken 18.00 - i møtelokalene bak aulaen.

Her blir det foredrag av lege Harald Bergrem om etableringen og utviklingen av dialysen fra 1968 til 1979. Her var Bergrem sammen med Audun Øyri svært sentrale leger da dialysen stadig fikk en sterkere faglig forankring ved Sentralsjukehuset i Rogaland (SiR). Mange historier om og med dialysen handler om nettopp denne perioden - flere av dem både med skjemt og alvor.

Den mest kjente episoden er sannsynligvis Audun Øyri sin legendariske og praktiske reaksjon på at dialysen ikke fikk utvidet arealet Øyri var tydelig på at avdelingen hadde behov for. Da  avgjørelsen var tatt og dialysen ikke fikk gjennomslag, sto han selv for gjennomslag ved å hogge seg gjennom en vegg fra dialysen til et naborom. Øyri var jærbu og kombinerte sin grunder-bakgrunn med jærsk oppfinnerkraft og faglig utvikling på en fascinerende måte.

Dette og mange andre deler av historien om og med dialysen får vi også gjensyn og innblikk i via pionersykepleierne Sigrund Skjeggestad, Annlaug R. Nordtveit og Gyro Mauland.

Sigrund Skjeggestad ble den første sykepleieren med dialyse-bakgrunn. Denne ble hun sendt til studieopphold på Rikshospitalet. Den første dialyse-maskinene var på plass, en maskin som ble betalt av Sandnes-mannen Rieber-Thorsen som selv var nyresyk.

- Det var en spennende og helt spesiell tid, sier Sigrun Skjeggestad i dag. - Vi hadde selvsagt sykepleiedelen som vårt viktigste oppdrag, men vi var samtidig "maskinreperatører". Vi hadde alltid med oss skrutrekker og skiftenøkkel i lommen. Et eller annet på dialysemaskinen måtte ofte få litt mekanisk hjelp, sier Sigrund Skjeggestad.

Den kombinerede Indretnings venner står som arrangør og ønsker alle interesserte velkommen.

kvinneivegg.png

Om dette var resultatet av en diskusjon som til slutt - og bokstavelig talt - gikk gjennom veggen, skal være usagt. Men i hvert sitter sykepleier i åpningen av veggen som overlege Audun Øyri sto bak etter et vedtak han åpenbart ikke var fornøyd med.