Hovedinngangen til akuttmottak med to bilder foran. Grønt gress. Foto.

Om pasientreiser

Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett på å få dekket nødvendige utgifter til reise. Pasientreiser koordinerer transport av pasienter til og fra behandling ved sykehuset.

Søk om å få dekket reiseutgifter

På helsenorge.no kan du søke om å få dekket reiseutgifter. Søknadsskjema på papir finner du hos din behandler eller på helsenorge.no. Husk å søke innen seks måneder etter at reisen er gjennomført.

Regler for pasientreiser

Hovedregelen er at du får dekket reisen din med en standardsats per kilometer, uansett hvilket transportmiddel du har brukt. Reisen må være lenger enn ti kilometer hver vei, og koste mer enn billett til lokal minstetakst med offentlig transport.

For reiser over 300 kilometer dekkes utgifter tilsvarende billigste offentlige transport på strekningen.

Dokumentasjonskrav

Søker du som pasient, trenger du i utgangspunktet ikke å legge med oppmøtebekreftelse fra behandler når du søker. Ved behov for å bruke bil av helsemessige årsaker, må ansvarlig behandler dokumentere dette behovet. Har du behov for bruk av bil av trafikale årsaker, er det pasientreisekontoret som skal bekrefte behovet. Da kan du få dekket tilleggsutgifter som parkering, bom eller ferge.

Tilrettelagt transport

Er det helsemessige årsaker til at du ikke kan gjennomføre reisen på egenhånd, må behandleren din bestille transport. Når du trenger hjelp med reisen på en strekning der det ikke finnes rutegående transport, ta kontakt med ditt lokale pasientreisekontor på telefon 05515.

Kontakt

Har du spørsmål, trenger du hjelp til utfylling av søknad eller bestilling av reise? Ring pasientreiser på telefon 05515.


Drosjetransport i Helse Stavanger HF

Helse Stavanger HF har inngått avtaler for ikke-akutt pasienttransport (pasientreiser) i Stavanger, Sandnes og Randaberg kommune. Avtalene igangsettes fra 21. juni 2017.
Alle pasienter som reiser med rekvisisjon har da et tilbud om tilrettelagt transport, med unntak av reisende fra Kvitsøy. For først gang på mange år har vi tilnærmet full avtaledekning. Egenandel betales frem til frikort er opptjent.


Dette kan du som reisende gjøre frem til 21.juni 2017

En mulig praktisk løsning, kan være å ordne en egen, privat faktureringsavtale med ditt drosjeselskap. På denne måten trenger du ikke gjøre opp for reisen med en gang, men du får regningen tilsendt i etterkant. En annen løsning kan være er å bruke privat bil eventuelt med ledsager. Da søker du om refusjon av reiseutgifter i etterkant av behandlingen. Dersom en slik løsning kan være aktuell, er det viktig at behandler dokumenterer at du har medisinsk behov for å bruke egen bil med eller uten ledsager. Et siste alternativ er å søke NAV om støtte til utlegg for transport. Her er det viktig å være ute i god tid om det er mulig.

Husk at reisen må være forhåndsbestilt av behandleren din for at du skal få igjen drosjeutgiftene.