Transportøravtaler

Avtalene gjelder fra 01.01.2017. Avtalene er oppdatert fra 21.juni 2017

Pasientreiseforskriften gir pasienter rett til dekning av utgifter til reise når hensikten er å motta helsetjeneste, og reisen er nødvendig av medisinske og/eller behandlingsmessige grunner. Pasientreiseforskriften gir likevel ikke rett til forhåndsbetalt drosje dersom foretaket ikke har avtale med transportør. Fra 21.juni 2017 er det kun Kvitsøy som mangler avtale.

*Kommuner med ny avtale fra 21.juni 2017

Husk at du kan kjøre egen bil eller bli kjørt til/fra behandling som et alternativ for drosje. Da må behandler dokumentere medisinsk behov for bruk av egen bil. Kilometersats og tilleggsutgifter dekkes da også for reiser under 10 km.

Bjerkreim

Helsepersonell: Rekvirerer reisen i NISSY eller bekrefter medisinsk behov for egen bil.

Pasient: Kontakt din behandler for å rekvirere transport. Husk at du må betale en egenandel.

Dersom du reiser hjem etter behandling fra en kommune uten avtale (for eksempel fra Stavanger Universitetssjukehus på Våland), må du legge ut for hjemreisen.

Eigersund

Helsepersonell:  Rekvirerer reisen i NISSY eller bekrefter medisinsk behov for egen bil.

Pasient: Kontakt din behandler for å rekvirere transport. Husk at du må betale en egenandel.

Dersom du reiser hjem etter behandling fra en kommune uten avtale (for eksempel fra Stavanger Universitetssjukehus på Våland), må du legge ut for hjemreisen.

Finnøy

Helsepersonell:  Rekvirerer reisen i NISSY eller bekrefter medisinsk behov for egen bil.

Pasient: Kontakt din behandler for å rekvirere transport. Husk at du må betale en egenandel.

De to første ukene av januar må du legge ut for reisen, husk å få kvittering. Ved endt reise sender du reiseregningsskjema til Pasientreiser der du legger ved kvitteringen. Etter dette vil det gå som normalt med avtale - hvor du kun betaler egenandelen.

Dersom du reiser hjem etter behandling fra en kommune uten avtale (for eksempel fra Stavanger Universitetssjukehus på Våland), må du legge ut for hjemreisen.

Forsand

Helsepersonell:  Rekvirerer reisen i NISSY eller bekrefter medisinsk behov for egen bil.

Pasient: Kontakt din behandler for å rekvirere transport. Husk at du må betale en egenandel.

Dersom du reiser hjem etter behandling fra en kommune uten avtale (for eksempel fra Stavanger Universitetssjukehus på Våland), må du legge ut for hjemreisen.

Gjesdal

Helsepersonell:  Rekvirerer reisen i NISSY eller bekrefter medisinsk behov for egen bil.

Pasient: Kontakt din behandler for å rekvirere transport. Husk at du må betale en egenandel.

Dersom du reiser hjem etter behandling fra en kommune uten avtale (for eksempel fra Stavanger Universitetssjukehus på Våland), må du legge ut for hjemreisen.

Hjelmeland

Helsepersonell:  Rekvirerer reisen i NISSY eller bekrefter medisinsk behov for egen bil.

Pasient:

Pasient: Kontakt din behandler for å rekvirere transport. Husk at du må betale en egenandel.

Dersom du reiser hjem etter behandling fra en kommune uten avtale (for eksempel fra Stavanger Universitetssjukehus på Våland), må du legge ut for hjemreisen.

Helsepersonell:  Rekvirerer reisen i NISSY eller bekrefter medisinsk behov for egen bil.

Pasient: Kontakt din behandler for å rekvirere transport. Husk at du må betale en egenandel.

Dersom du reiser hjem etter behandling fra en kommune uten avtale (for eksempel fra Stavanger Universitetssjukehus på Våland), må du legge ut for hjemreisen.

Klepp

Helsepersonell:  Rekvirerer reisen i NISSY eller bekrefter medisinsk behov for egen bil.

Pasient: Kontakt din behandler for å rekvirere transport. Husk at du må betale en egenandel.

Dersom du reiser hjem etter behandling fra en kommune uten avtale (for eksempel fra Stavanger Universitetssjukehus på Våland), må du legge ut for hjemreisen.

Kvitsøy

Ingen avtale med Helse Stavanger HF   

Helsepersonell:  Rekvirerer reisen i NISSY eller bekrefter medisinsk behov for egen bil.

Pasient: Kontakt din behandler for å rekvirere transport. Deretter må du ringe drosjesentralen for å bestille en drosje. Du må legge ut for reisen, husk å få kvittering. Ved endt reise sender du reiseregningsskjema til Pasientreiser der du legger ved kvitteringen.

Lund

Helsepersonell:  Rekvirerer reisen i NISSY eller bekrefter medisinsk behov for egen bil.

Pasient: Kontakt din behandler for å rekvirere transport. Husk at du må betale en egenandel.

Dersom du reiser hjem etter behandling fra en kommune uten avtale (for eksempel fra Stavanger Universitetssjukehus på Våland), må du legge ut for hjemreisen.

*Randaberg

Helsepersonell:  Rekvirerer reisen i NISSY eller bekrefter medisinsk behov for egen bil.

Pasient: Kontakt din behandler for å rekvirere transport. Deretter må du ringe drosjesentralen for å bestille en drosje. Du må legge ut for reisen, husk å få kvittering. Ved endt reise sender du reiseregningsskjema til Pasientreiser der du legger ved kvitteringen.

Dersom du reiser hjem etter behandling fra en kommune uten avtale (for eksempel fra Stavanger Universitetssjukehus på Våland), må du legge ut for hjemreisen.

Rennesøy

Helsepersonell:  Rekvirerer reisen i NISSY eller bekrefter medisinsk behov for egen bil.

Pasient: Kontakt din behandler for å rekvirere transport. Husk at du må betale en egenandel.

Dersom du reiser hjem etter behandling fra en kommune uten avtale (for eksempel fra Stavanger Universitetssjukehus på Våland), må du legge ut for hjemreisen.

*Sandnes

Helsepersonell:  Rekvirerer reisen i NISSY eller bekrefter medisinsk behov for egen bil.

Pasient: Kontakt din behandler for å rekvirere transport. Deretter må du ringe drosjesentralen for å bestille en drosje. Du må legge ut for reisen, husk å få kvittering. Ved endt reise sender du reiseregningsskjema til Pasientreiser der du legger ved kvitteringen.

Dersom du reiser hjem etter behandling fra en kommune uten avtale (for eksempel fra Stavanger Universitetssjukehus på Våland), må du legge ut for hjemreisen.

Sokndal

Helsepersonell:  Rekvirerer reisen i NISSY eller bekrefter medisinsk behov for egen bil.

Pasient: Kontakt din behandler for å rekvirere transport. Husk at du må betale en egenandel.

Dersom du reiser hjem etter behandling fra en kommune uten avtale (for eksempel fra Stavanger Universitetssjukehus på Våland), må du legge ut for hjemreisen.

Sola

Helsepersonell:  Rekvirerer reisen i NISSY eller bekrefter medisinsk behov for egen bil.

Pasient: Kontakt din behandler for å rekvirere transport. Husk at du må betale en egenandel.

Dersom du reiser hjem etter behandling fra en kommune uten avtale (for eksempel fra Stavanger Universitetssjukehus på Våland), må du legge ut for hjemreisen.

*Stavanger

Helsepersonell:  Rekvirerer reisen i NISSY eller bekrefter medisinsk behov for egen bil.

Pasient: Kontakt din behandler for å rekvirere transport. Deretter må du ringe drosjesentralen for å bestille en drosje. Du må legge ut for reisen, husk å få kvittering. Ved endt reise sender du reiseregningsskjema til Pasientreiser der du legger ved kvitteringen.

Dersom du reiser hjem etter behandling fra en kommune uten avtale (for eksempel fra Stavanger Universitetssjukehus på Våland), må du legge ut for hjemreisen.

Strand

Helsepersonell:  Rekvirerer reisen i NISSY eller bekrefter medisinsk behov for egen bil.

Pasient: Kontakt din behandler for å rekvirere transport. Husk at du må betale en egenandel.

Dersom du reiser hjem etter behandling fra en kommune uten avtale (for eksempel fra Stavanger Universitetssjukehus på Våland), må du legge ut for hjemreisen.

Time

Helsepersonell:  Rekvirerer reisen i NISSY eller bekrefter medisinsk behov for egen bil.

Pasient: Kontakt din behandler for å rekvirere transport. Husk at du må betale en egenandel.

Dersom du reiser hjem etter behandling fra en kommune uten avtale (for eksempel fra Stavanger Universitetssjukehus på Våland), må du legge ut for hjemreisen.