Etablerer bachelorstudium i paramedisin ved UiS

18.oktober vedtok styret ved Universitetet i Stavanger (UiS) å etablere et nytt bachelorstudium innen paramedisin. UiS er dermed det femte universitetet i Norge som tilbyr denne utdanningen, og det eneste lærestedet på Vestlandet.

​Som paramedisiner er du det helsepersonellet som gir den første livreddende behandlingen til akutt syke mennesker eller på et skadested. Du må kunne takle mange forskjellige hendelser i løpet av en arbeidsdag i møter med mennesker som trenger medisinsk og psykososial hjelp.

Stephen Sollid. Foto.

Klinikksjef Stephen Sollid

– At vi får et utdanningstilbud i Stavanger betyr at vi kan styrke kompetansen i ambulansetjenesten vår betydelig. Det vil gjøre oss bedre rustet til å møte både dagens og fremtidens utfordringer, sier klinikksjef ved prehospital klinikk på SUS, Stephen Sollid.

Paramedisinere kan bidra til gode pasientforløp

Kompleksiteten i prehospital helsetjeneste er økende, og ambulansepersonell blir utfordret til å bidra for å styre pasientstrømmen utenfor sykehuset. Det stilles andre krav til tjenesten i dag enn det gjorde for bare ti år siden, blant annet knyttet til god samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjenesten.

– Paramedisinere bygger bro mellom primær- og spesialisthelsetjeneste. De har en kompetanse som går på tvers, og en stor del av både praksisen og pensum i studiet er knyttet til legevakt og kommunale tjenester. Paramedisinere har god forståelse for betydningen av dette samspillet, og vil kunne bidra til å legge til rette for gode pasientforløp, sier Sollid.

Se også: Minisykehus på hjul

Større mulighet til å drive fagutvikling og forskning

– Vi har veldig flinke folk som jobber i ambulansetjenesten ved SUS i dag, sier Sollid. Ambulansepersonellet har fagbrev som ambulansearbeidere, og noen har tatt videreutdanning paramedic, sier han. 

Ambulansebil og tre ambulansearbeidere på en gressplen.

Ambulansetjenesten ved SUS har en sentral rolle i prehospital akuttmedisin og ulykkes- og kriseberedskap. Foto: Svein G Lunde, Helse Stavanger

– Sykehuset har alltid vært opptatt av å sikre høy kvalitet på ambulansetjenesten. Men med økende kompleksitet i prehospital tjeneste og kravene til å styre pasienten til riktig omsorgsnivå, må ambulansearbeidere i større grad enn før jobbe selvstendig og ta egne beslutninger. Dette krever høy vurderingskompetanse. Bachelorutdanningen gir studentene grunnleggende ferdigheter som er helt avgjørende for fagutvikling, forskning og kvalitet. 

Ved UiS har akuttmedisinsk utdanning og forsking gjennom flere år vært et strategisk satsningsområde, og det helsevitenskapelige fakultet har allerede etablert et masterstudium innenfor Prehospital critical care, i tillegg til et ph.d. kurs.

– Det nye bachelorstudiet er resultatet av et tett samarbeid mellom UiS og fagmiljøet i prehospital klinikk ved SUS, avslutter klinikksjefen.