Pasienter i storkommunene må legge ut for reisene sine selv

Fra 1. januar 2017 har Helse Stavanger HF ingen avtaler for ikke-akutt pasienttransport for reisende i Stavanger, Sandnes, Randaberg og Kvitsøy. OBS! Nye avtaler fra 21. juni 2017.

Oppdatering fra Pasientreiser (9. juni 2017): Avtaler for ikke-akutt pasienttransport er på plass i Stavanger, Sandnes og Randaberg kommune. Avtalene gjelder fra 21. juni 2017. Les mer her.

Alle som reiser med rekvisisjon, og har startsted i disse kommunene, må legge ut for reisene sine selv og sende reiseregning i etterkant.

- ​Vi beklager at det ikke ble en transportavtale i de store kommunene i Helse Stavanger. Det er en lei situasjon for pasienter som reiser mye til og fra behandling. Vi gjør alt vi kan for å løse denne vanskelige situasjonen. Vi er fortsatt i dialog med transportnæringen og håper å få til en avtale som alle kan være tilfreds med, sier Hans Tore Frydnes, divisjonsdirektør i Divisjon for medisinsk service.

Pasientreiseforskriften gir pasienter rett til dekning av utgifter til reise når hensikten er å motta helsetjeneste, og reisen er nødvendig av medisinske og/eller behandlingsmessige grunner. Pasientreiseforskriften gir likevel ikke rett til forhåndsbetalt drosje dersom foretaket ikke har avtale med transportør.

Dette kan du som reisende gjøre i mellomtiden

En mulig praktisk løsning, kan være å ordne en egen, privat faktureringsavtale med ditt drosjeselskap. På denne måten trenger du ikke gjøre opp for reisen med en gang, men du får regningen tilsendt i etterkant.
En annen løsning kan være er å bruke privat bil eventuelt med ledsager. Da søker du om refusjon av reiseutgifter i etterkant av behandlingen. Dersom en slik løsning kan være aktuell, er det viktig at behandler dokumenterer at du har medisinsk behov for å bruke egen bil med eller uten ledsager.
Et siste alternativ er å søke NAV om støtte til utlegg for transport. Her er det viktig å være ute i god tid om det er mulig.
Husk at reisen må være forhåndsbestilt av behandleren din for at du skal få igjen drosjeutgiftene.
 
Elektronisk søknad med tilleggsutgifter skal lanseres i februar 2017 https://helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser

Ny avtale i de mindre kommunene

Pasientreiser Helse Stavanger HF har fra 1. januar 2017 inngått nye avtaler for ikke-akutt pasienttransport med 14 av de 18 kommunene i Helse Stavangers ansvarsområde - men for kommunene Stavanger, Sandnes og Randaberg er altså anbudsrunden for nye avtaler avlyst på grunn av manglende tilbud fra transportører.

Endringer i kommunene Stavanger, Sandnes, Randaberg og Kvitsøy

Behandler rekvirerer reise på medisinsk grunnlag elektronisk i NISSY som tidligere.

  • Når rekvisisjon er utstedt, er pasienten selv ansvarlig for å ringe drosjesentral og bestille reisen.
  • Pasienten må legge ut for turen og sette fram krav om refusjon ved å sende reiseregning til Pasientreiser innen 6 måneder. https://helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser/sok-om-reisedekning/papirskjema
  • Kravet sendes til:
    Helseforetakenes senter for Pasientreiser ANS Postboks 2533 Kjørbekk 3702 Skien
    Drosjekvittering må legges ved reiseregningen. Det er ikke behov for å legge ved oppmøtedokumentasjon når reisen er rekvirert i NISSY.

Brev sendt til behandlere og rekvirenter 13.desember 2016. (pdf)