Prosjekter

RAKOS har forskjellige funksjoner knyttet til prosjekter. Noen prosjekter er finansert gjennom RAKOS og i andre prosjekter har RAKOS en partnerrolle. Se listen av prosjekter under.

 • Bridge

  Bridge prosjektet var meget omfattende og inneholdt både teknologisk forskning, praktiske tilpasninger og utviklingscase.

 • ANYWHERE

  ANYWHERE (enhANcing emergencY management and response to extreme WeatHER and climate Events)

 • First responder

  Målet med prosjektet er å øke behandlingskvaliteten ved hjertestans utenfor sykehus ved å utrede bruken av «Profesjonell first responder» bestående av ansatte i helseforetakene.

 • Felles virksomhetsrapportering i Helse Vest

  Prosjektet retter seg mot ressursbruken i prehospitale tjenester og skal som sluttresultat gjøre det mulig å se samlede rapporter over bruken av ressurer for hele Helse Vest.

 • Utvikling av digital tiltaksbok for ambulansetjenesten

  Helse Førde leder et arbeid som skal gjøre tiltaksboken for ambulansene tilgjengelig i elektronisk form.

 • Trening av AMK-ansatte sammen med helikopter personell

  Prosjektet tar sikte på å skape en større sikkerhet ved helikopter oppdrag og samtidig gi en ekstra kommunikasjonskanal inn i sykehuset.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.