Prosjekter

RAKOS har forskjellige funksjoner knyttet til prosjekter. Noen prosjekter er finansert gjennom RAKOS og i andre prosjekter har RAKOS en partnerrolle. Se listen av prosjekter under.

Prosjekter i Norge

Forprosjekt for trening av AMK ansatte sammen med helikopter personell.

Norge har nå gått til anskaffelse av nye helikopter i ambulansetjenesten. Som en følge av behovet for trening av helikopter personell, blir det bygget en helikopter simulator på Sola utenfor Stavanger. RAKOS deltar i utviklingen av simulatoren og bruken av den, med et prosjekt der man ser på mulighetene for å involvere AMK personell i treningen som et ekstra helikopter mannskap som følger flyginger fra AMK sentralen.

Prosjektet tar sikte på å skape en større sikkerhet ved helikopter oppdrag og samtidig gi en ekstra kommunikasjonskanal inn i sykehuset.

Prosjekt "First responder"


Målet med prosjektet er å øke behandlingskvaliteten ved hjertestans utenfor sykehus ved å utrede bruken av «Profesjonell first responder» bestående av ansatte i helseforetakene.

Hensikten er at frivillige, som også er ansatt i sykehus, deltar i en ordning der de varsles via mobiltelefon dersom det meldes om hjertestans i  nærheten av der de befinner seg.

I den forbindelse blir det nødvendig å utrede hvilken teknologi som er tilgjengelig til formålet.

Utvikling av digital tiltaksbok for ambulansetjenesten

Helse Førde leder et arbeid som skal gjøre tiltaksboken for ambulansene tilgjengelig i elektronisk form.

Felles virksomhetsrapportering i Helse Vest.

Prosjektet retter seg mot ressursbruken i prehospitale tjenester og skal som sluttresultat gjøre det mulig å se samlede rapporter over bruken av ressurer for hele Helse Vest.


​EU prosjektet BRIDGE

Bridge prosjektet var meget omfattende og inneholdt både teknologisk forskning og praktiske tilpasninger og utviklings case.

Proposal abstract

The BRIDGE project is an effort to increase the security and safety of European citizens through improved multi-agency coordination in large-scale emergency management.

The focus is onsolutions to
• facilitate multi-agency collaboration in large-scale emergency relief efforts;
• enable data and system interoperability in multi-agency collaborative efforts;
• provide a common operational picture for multi-agency emergency response operations.


BRIDGE approaches the problem from the technical, organizational, and individual levels. On the technical level, BRIDGE will deliver:
• resilient ad-hoc network infrastructures founded on requirements evolved from emergency scenarios;
• generic, extensible middleware to support integration of data sources, networks, and systems;
• a context management system to foster data interoperability.


Technical interoperability is crucial for enabling multi-agency collaboration. However, the technology needs to be integrated into the workflows and communication processes of those agencies at the organizational level, so that they can work within a single command hierarchy rather than acting independently. To that end, BRIDGE will also provide:
• methods and tools that support run-time intra- and inter-agency collaboration;
• a model-based automated support system built on a scenario-based training framework;
• an agent-based dynamic workflow composition and communication support system.


Finally, information and communications technology will mediate both the collaboration between agencies and the access they have to available data. All of the above efforts, then, must incorporate advanced techniques for human-computer interaction – the level of the individual. BRIDGE will
contribute here by developing:
• adaptive, multi-modal user interfaces;
• novel interaction techniques with fixed and mobile devices;
• tools for building and maintaining a scalable common operational picture.


To ensure success, the BRIDGE consortium has sought a well-balanced mix of cross-disciplinary academics, technology developers, domain experts, and end-user representatives. Furthermore, the
establishment of a User Advisory Board will guarantee active end-user involvement during the whole project, leading to solutions that are not only usable but useful.

EU prosjektet ANYWHERE

ANYWHERE (enhANcing emergencY management and response to extreme WeatHER and climate Events)

ANYWHERE bruker eksiterende værtjenester som basis og har som mål å utvikle nye funksjoner og verktøy som gir brukerne bedre beslutningsstøtte, utvidet analysekapasitet og forbedret beredskapsarbeid.

Arbeidsflyten i prosjektet er lagt opp som arbeidspakker og inneholder disse elementene.

Målområder.jpg

En av de store utfordringene er å finne et system som kan gi tidligere og sikkrere varsling av ekstremvær og forsøke å forutse mulige skadevirkninger på infrastruktur og befolkning. For å oppnå dette blir det brukt probelastisk moddelering.

 Mulige skader.jpg

Les mer om ANYWHERE på hjemmesiden.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.