HELSENORGE

Simuleringsavdelingen

Simuleringsavdelingen ble etablert 1. april 2023 og har simuleringsbasert læring som sitt fagfelt. Avdelingen er en serviceavdeling som skal bistå hele sykehuset med kompetanse og hjelp til å utvikle og starte opp med simuleringsbaserte læringsaktiviteter. Vi har også ansatte som driver forskning på simuleringsbasert læring.

 
Avdelingen har ansvaret for å lede regional koordinerende enhet for simulering i Helse Vest (RegSim Vest) og interregionalt kompetansenettverk for simuleringsbasert læring i spesialisthelsetjenesten (InterRegSim). 
Fant du det du lette etter?