Gruppeterapi for emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse

Psykoedukativ mbt-gruppe
Stavanger DPS gruppepoliklinikken

Gruppeterapi er en behandlingsform som har dokumentert god effekt på en rekke psykiske lidelser. Under ledelse av en eller flere gruppeterapeuter møtes deltakerne jevnlig for å jobbe mot spesifikke mål.  De fleste som deltar i gruppeterapi opplever at det de selv strever med, strever også andre med, og at det er godt å uttrykke vanskelige tanker og følelser i en trygg ramme. 

Innledning

Denne gruppeterapien er for pasienter som er i individuell behandling for emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse. Gruppen er en undervisningsgruppe med mentaliseringsbasert tilnærming, hvor du lærer om diagnosen emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse, tilknytning, følelser og mentalisering/mentaliseringssvikt.  Målet for gruppen er bedret livskvalitet gjennom økt selvforståelse og reell deltakelse i livet.

Torsdager 09.30-11.00

Oppstart 25.januar 2018

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Inkluderingskriterier: Emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse (18-26 år aldersgruppe vil bli prioritert)

Krav om egen individualterapeut som deltar minimum hver 2. uke på mbt-treff (mentaliseringsbasert veiledning).

Ekskluderingskriterier: Psykose, Utviklingsforstyrrelse

Krav om individualbehandler: Ja, individualterapi 1 gang per uke.

Henvisningsfrist 1 desember 2017

Henvisningsadresse 

Stavanger DPS, Gruppepoliklinikken,
Pb 8100 4086 Stavanger.

Henvisning i DIPS 
PS Las STVDPS Gruppepoliklinikk Henvisning

1. Før

2. Under

Gruppen er en lukket gruppe med 8 deltakere. Behandlingen går over 12 torsdager.

3. Etter

Pasientene har mulighet for å søke seg videre til mentaliseringsbasert slow open gruppe hvor de til dels plass etter venteliste.

Kontaktinformasjon

Stavanger DPS Gruppepoliklinikken
Oppmøte
Gruppeledere: Psykologspesialist Bjørn Kittel og klinisk sosionom Eileen Oftedal
Besøkstider
mandag - fredag 08.00-15.30
Telefon
51 51 45 00
mandag - fredag 08.00-15.00
Adjunkt Hauglandsgate 34
Besøksadresse
Adjunkt Hauglandsgate 34, 4022 Stavanger(Kart)

Pasientreiser

​Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett på å få dekket nødvendige utgifter til reise.

Ta kontakt med Pasientreiser på telefon 91505515 hvis du skal bestille reise eller har spørsmål.

https://helse-stavanger.no/avdelinger/pasientreiser/om-pasientreiser

Praktisk informasjon

Parkering Stavanger DPS

​Stavanger DPS har parkering for besøkende utenfor bygget.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.