Gruppeterapi for emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse

Psykoedukativ mbt-gruppe
Stavanger DPS gruppepoliklinikken

Gruppeterapi er en behandlingsform som har dokumentert god effekt på en rekke psykiske lidelser. Under ledelse av en eller flere gruppeterapeuter møtes deltakerne jevnlig for å jobbe mot spesifikke mål.  De fleste som deltar i gruppeterapi opplever at det de selv strever med, strever også andre med, og at det er godt å uttrykke vanskelige tanker og følelser i en trygg ramme. 

Innledning

Denne gruppeterapien er for pasienter som er i individuell behandling for emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse. Gruppen er en undervisningsgruppe med mentaliseringsbasert tilnærming, hvor du lærer om diagnosen emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse, tilknytning, følelser og mentalisering/mentaliseringssvikt.  Målet for gruppen er bedret livskvalitet gjennom økt selvforståelse og reell deltakelse i livet.

Torsdager 09.30-11.00

Oppstart 25.januar 2018

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Inkluderingskriterier: Emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse (18-26 år aldersgruppe vil bli prioritert)

Krav om egen individualterapeut som deltar minimum hver 2. uke på mbt-treff (mentaliseringsbasert veiledning).

Ekskluderingskriterier: Psykose, Utviklingsforstyrrelse

Krav om individualbehandler: Ja, individualterapi 1 gang per uke.

Henvisningsfrist 1 desember 2017

Henvisningsadresse 

Stavanger DPS, Gruppepoliklinikken,
Pb 8100 4086 Stavanger.

Henvisning i DIPS 
PS Las STVDPS Gruppepoliklinikk Henvisning

1. Før

2. Under

Gruppen er en lukket gruppe med 8 deltakere. Behandlingen går over 12 torsdager.

3. Etter

Pasientene har mulighet for å søke seg videre til mentaliseringsbasert slow open gruppe hvor de til dels plass etter venteliste.

Kontakt

Stavanger DPS Gruppepoliklinikken
Oppmøte
Gruppeledere: Psykologspesialist Bjørn Kittel og klinisk sosionom Eileen Oftedal
Besøkstider
mandag - fredag 08.00-15.30
Telefon
51514500
mandag - fredag 08.00-15.00
Adjunkt Hauglandsgate 34
Besøksadresse
Adjunkt Hauglandsgate 34, 4022 Stavanger(Google maps)
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.