Gruppeterapi overspisingslidelse

Gruppepoliklinikk

Gruppeterapi er en behandlingsform som har dokumentert god effekt på en rekke psykiske lidelser. Under ledelse av en eller flere gruppeterapeuter møtes deltakerne jevnlig for å jobbe mot spesifikke mål.  De fleste som deltar i gruppeterapi opplever at det de selv strever med, strever også andre med, og at det er godt å uttrykke vanskelige tanker og følelser i en trygg ramme. Målet for gruppen er å regulere måltidsrytme og redusere overspising, og få økt bevissthet omkring samspill mellom kropp, adferd, tanker og følelser.

Innledning

Arbeidsformen er gruppeterapi med kognitiv tilnærming og affektbevissthet i 10 ukentlige sesjoner.

Gruppen starter opp hver høst og vår og går over en fast dag i uken, 3 timer. På grunn av stor etterspørsel, er det dessverre lang venteliste.

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Det er fastlegen som har det medisinske ansvaret for pasienten under behandlingen.

Inkluderingskriterier Overspisingsproblematikk, overvektsproblematikk, mentale helseplager som følge av overvektsoperasjon.
Ekskluderingskriterier Psykose, mani eller tilstander som gjør at en ikke kan forplikte seg til gruppeterapi i perioden gruppen forløper.
Krav om indiviualbehandler: Nei, ikke krav om, men dette tilbudet erstatter ikke individualterapi dersom det er behov for det.

Henviste pasienter innkalles til vurderingssamtaler fortløpende. Henvisningen må komme fra fastlege eller spesialisthelsetjenesten som har vurdert at det er behov for overspisingsbehandling..

Henvisningsadresse:

Stavanger DPS, Gruppepoliklinikken,
Pb 81000 4086 Stavanger.

Henvisning i DIPS:
PS Las STVDPS Gruppepoliklinikk Henvisning

1. Før

Henviste pasienter innkalles til vurderingssamtaler fortløpende.

2. Under

Det er en lukket gruppe,  og behandlingen går over 10 uker, evt med tilbud om påfølgende ettergruppe. Gruppen møtes en fast dag i uken i tre timer, med åtte deltakere. Våren 2017 er det møter tirsdager kl. 8.30-11.30.

3. Etter

Kontakt

Oppmøte
Kontaktperson/tlf. Kristine Rørtveit tlf: 51514627
Sekretær tlf: 51514590 
Stavanger DPS Gruppepoliklinikken
Telefon
51 51 45 00

Pasientreiser

​Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett på å få dekket nødvendige utgifter til reise.

Ta kontakt med Pasientreiser på telefon 05515 hvis du skal bestille reise eller har spørsmål.

https://helse-stavanger.no/avdelinger/pasientreiser/om-pasientreiser

Praktisk informasjon

Internett/wifi

​Det trådløse nettverket er gratis for pasienter, pårørende og besøkende. ​​Se etter gjest.ihelse.net på din mobil eller datamaskin.

Passord på SMS

Du som ønsker å bruke internett blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt. Du trenger ikke oppgi andre opplysninger enn det. Brukernavn og passord får du tilsendt som en tekstmelding.

Tilgangen du får til internett varer i 24 dager før du trenger å be om nytt brukernavn og passord.

Årsaken til innlogging er krav til sikkerhet i sykehusnettverket og er samme type løsning som finnes på flyplasser og​ hotell.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.