Gruppeterapi overspisingslidelse

Stavanger DPS gruppepoliklinikken

Gruppeterapi er en behandlingsform som har dokumentert god effekt på en rekke psykiske lidelser. Under ledelse av en eller flere gruppeterapeuter møtes deltakerne jevnlig for å jobbe mot spesifikke mål.  De fleste som deltar i gruppeterapi opplever at det de selv strever med, strever også andre med, og at det er godt å uttrykke vanskelige tanker og følelser i en trygg ramme. Målet for gruppen er å regulere måltidsrytme og redusere overspising, og få økt bevissthet omkring samspill mellom kropp, adferd, tanker og følelser.

Innledning

Arbeidsformen er gruppeterapi med kognitiv tilnærming og affektbevissthet i 10 ukentlige sesjoner.

Gruppen starter opp hver høst og vår og går over en fast dag i uken, 3 timer. På grunn av stor etterspørsel, er det dessverre lang venteliste.

 

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Det er fastlegen som har det medisinske ansvaret for pasienten under behandlingen.

Inkluderingskriterier Overspisingsproblematikk, overvektsproblematikk, mentale helseplager som følge av overvektsoperasjon.
Ekskluderingskriterier Psykose, mani eller tilstander som gjør at en ikke kan forplikte seg til gruppeterapi i perioden gruppen forløper.
Krav om indiviualbehandler: Nei, ikke krav om, men dette tilbudet erstatter ikke individualterapi dersom det er behov for det.

Henviste pasienter innkalles til vurderingssamtaler fortløpende. Henvisningen må komme fra fastlege eller spesialisthelsetjenesten som har vurdert at det er behov for overspisingsbehandling..

Henvisningsadresse:

Stavanger DPS, Gruppepoliklinikken,
Pb 81000 4086 Stavanger.

Henvisning i DIPS:
PS Las STVDPS Gruppepoliklinikk Henvisning

1. Før

Henviste pasienter innkalles til vurderingssamtaler fortløpende.

2. Under

Det er en lukket gruppe,  og behandlingen går over 10 uker, evt med tilbud om påfølgende ettergruppe. Gruppen møtes en fast dag i uken i tre timer, med åtte deltakere. Våren 2017 er det møter tirsdager kl. 8.30-11.30.

3. Etter

Kontaktinformasjon

Stavanger DPS Gruppepoliklinikken
Oppmøte
Kontaktperson/tlf. Kristine Rørtveit tlf: 51514627
Sekretær tlf: 51514590 
Besøkstider
mandag - fredag 08.00-15.30
Telefon
51 51 45 00
mandag - fredag 08.00-15.00
Adjunkt Hauglandsgate 34
Besøksadresse
Adjunkt Hauglandsgate 34, 4022 Stavanger(Kart)

Pasientreiser

​Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett på å få dekket nødvendige utgifter til reise.

Ta kontakt med Pasientreiser på telefon 91505515 hvis du skal bestille reise eller har spørsmål.

https://helse-stavanger.no/avdelinger/pasientreiser/om-pasientreiser

Praktisk informasjon

Parkering Stavanger DPS

​Stavanger DPS har parkering for besøkende utenfor bygget.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.