HELSENORGE
Seksjon for habilitering

Gruppetilbud for ungdommer med generelle lærevansker eller lett utviklingshemming

Habiliteringstjenesten for voksne (HAVO) har i flere år drevet «Mestringskurs» for ungdommer med lærevansker og lett utviklingshemming. Utfordringer gjelder ofte overgangen fra ungdom til voksen, mangel på sosial kompetanse, å takle følelser og manglende mestring av hverdagen.  HAVO arrangerer ett gruppetilbud i året der innholdet varierer ut i fra sammensetning av gruppen.

Henvisning og vurdering

Aktuelle deltakere vil bli vurdert etter henvisning fra lege eller psykologspesialist
Målgruppen er personer med generelle lærevansker eller lett utviklingshemming i alderen 18 – 25 år som er:

 • Motivert for å delta
 • Ønsker å treffe andre i liknende situasjon
 • Ønsker å lære om hvordan takle utfordringer i hverdagen

Før

Det gjennomføres individuell vurderingssamtale før gruppetilbudet starter. 

Under

Mål for gruppetilbudet:

 • Bevisstgjøring av egen identitet og bli tryggere på seg selv og omgivelsene
 • Bli bedre i stand til å ta egne avgjørelser
 • Øke sosial kompetanse
 • Øke kunnskap om tema som er viktig i overgang fra ungdom til voksen
 • Utveksle erfaringer med andre i samme situasjon

Det er 6-9 deltakere i gruppa med en samling per uke. Hver samling varer fra 10:00 – 14:00.

Samlingene holdes i godt tilrettelagt lokale med oppholdsrom, spiseplass, kjøkken og plass til å samle gruppen for presentasjoner og rollespill. Det er og samlinger med flere aktiviteter utenfor lokalet.

Vi har en fast struktur for dagen med to kursledere og tverrfaglig samarbeid.

Innhold i gruppetilbudet:

 • Overgang fra ungdomsliv til voksenliv
 • Trening i sosial kompetanse
 • Utdanning og arbeidslivet
 • Positiv tenkning
 • Mestringsstrategier
 • Hvordan forstå seg selv og andre
 • Vennskap og relasjoner
 • Kropp og seksualitet

Pedagogiske verktøy og teoretisk innhold i gruppetilbudet er blant annet basert på programmer for trening av sosial kompetanse som Aggression Replacement Training (ART) og kognitiv terapi.

Etter

Gruppelederne og lege i HAVO gjennomfører en individuell tilbakemeldingssamtale sammen med deg og en pårørende. Ved behov for kommunale tjenester og/eller individuell plan vil HAVO bidra til kontakt med kommunen om dette.

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Internett/wifi

​Det trådløse nettverket er gratis for pasienter, pårørende og besøkende. ​​Se etter gjest.ihelse.net på din mobil eller datamaskin.

Slik får du tilgang:

Koble deg til i nettleseren din. Nettverket heter gjest.ihelse.net. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt. Du trenger ikke oppgi andre opplysninger enn det. Brukernavn og passord får du tilsendt som en tekstmelding. Tilgangen varer i 24 dager.

Parkering Langflåtveien 5

Fant du det du lette etter?