Gruppetilbud for ungdommer med generelle lærevansker eller lett utviklingshemming

Seksjon for habilitering

Habiliteringstjenesten for voksne, HAVO, har i flere år drevet «Mestringskurs» for ungdommer med lærevansker og lett utviklingshemming. Utfordringer gjelder ofte overgangen fra ungdom til voksen, mangel på sosial kompetanse, å takle følelser og manglende mestring av hverdagen.  Innholdet varierer ut i fra sammensetning av gruppen.

Henvisning og vurdering

Aktuelle deltakere vil bli vurdert etter henvisning fra lege eller psykologspesialist
Målgruppen er personer med generelle lærevansker eller lett utviklingshemming i alderen 18 – 25 år som er:

 • Motivert for å delta
 • Ønsker å treffe andre i liknende situasjon
 • Ønsker å lære om hvordan takle utfordringer i hverdagen

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

1. Før

Det gjennomføres individuell vurderingssamtale før gruppetilbudet starter. 

2. Under

Mål for gruppetilbudet:

 • Bevisstgjøring av egen identitet og bli tryggere på seg selv og omgivelsene
 • Bli bedre i stand til å ta egne avgjørelser
 • Øke sosial kompetanse
 • Øke kunnskap om tema som er viktig i overgang fra ungdom til voksen
 • Utveksle erfaringer med andre i samme situasjon

Det er 6-9 deltakere i gruppa med en samling per uke. Hver samling varer fra 10:00 – 14:00.

Samlingene holdes i godt tilrettelagt lokale med oppholdsrom, spiseplass, kjøkken og plass til å samle gruppen for presentasjoner og rollespill. Det er og samlinger med flere aktiviteter utenfor lokalet.

Vi har en fast struktur for dagen med to kursledere og tverrfaglig samarbeid.

Innhold i gruppetilbudet:

 • Overgang fra ungdomsliv til voksenliv
 • Trening i sosial kompetans
 • Utdanning og arbeidslivet
 • Positiv tenkning
 • Mestringsstrategier
 • Hvordan forstå seg selv og andre
 • Vennskap og relasjoner
 • Kropp og seksualitet

Pedagogiske verktøy og teoretisk innhold i gruppetilbudet er blant annet basert på programmer for trening av sosial kompetanse som Aggression Replacement Training (ART) og kognitiv terapi.

3. Etter

Gruppelederne og lege i HAVO gjennomfører en individuell tilbakemeldingssamtale sammen med deg og en pårørende. Ved behov for kommunale tjenester og/eller individuell plan vil HAVO bidra til kontakt med kommunen om dette.

Kontakt

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.