Hofteleddsdysplasi

Behandlingsprogram, Barne- og ungdomsklinikken

Medfødt hofteleddsdysplasi betyr at hofteskåla er flatere enn normalt. Legghodet på lårbeinet får mindre støtte og selve leddet blir ustabilt. Dette kan føre til at leddhodet glir ut av leddskåla (hofteleddsluksasjon), og hofta dermed er ute av ledd. En flat hofteskål antar vi også disponerer for tidlig utvikling av slitasjegikt i hofteleddet.

Les mer om Hofteleddsdysplasi
Informasjon fra helsenorge.no

Hofteleddsdysplasi

Medfødd hofteleddsdysplasi betyr at hofteskåla er flatare enn normalt. Då får leddhovudet på lårbeinet mindre støtte og sjølve leddet blir ustabilt.

Ustabilt hofteledd kan kan føre til at leddhovudet glir ut av leddskåla og hofta går ut av ledd. Det kallar vi hofteleddsluksasjon. Om lag ein til to prosent av alle nyfødde er fødd med hofteleddsdysplasi, og det skjer oftare hos jenter enn hos gutar. Risikoen er større dersom ein av foreldra til barnet, søsken eller andre nære slektningar blei fødd med tilstanden.

I tillegg skjer det oftare dersom barnet har lagt i seteleie på slutten av svangerskapet, eller når barnet har alvorlege feilstillingar i føtene.

Korleis oppdagar legen hofteleddsdysplasi?

Alle nyfødde blir undersøkt av barnelege før dei reiser heim frå barselavdelinga på sjukehuset. Ein del av den rutinemessige undersøkinga er når legen utfører Barlows og Ortolanis prøve. Då bøyer legen beina i hofte og kne medan han/ho forsøkjer å vippe hofta ut av ledd. Dette er vanlegvis ikkje vondt for barnet, og det blir ikkje brukt mykje kraft.

Legen vil som regel merke om leddhovudet glir ut av leddskåla i hofta til barnet. Om legen skulle vere i tvil, eller om barnet har auka risiko for å vere fødd med hoftedysplasi, vil legen bestille ein røntgenundersøking av hofta til barnet, og denne undersøkinga blir gjennomført av ein røntgenlege.

Kva skjer dersom barnet ikkje får behandling?

Mange barn som er fødd med hofteleddsdysplasi vil bli normale utan behandling, men det kjem an på kor stabilt leddet er. Legen vil vurdere om dette er hofteleddsdysplasi som skal bli behandla eller ikkje. Om barnet har alvorleg hofteleddsdysplasi, kan det som nemnt føre til at leddhovudet glir ut av leggskålen og hoftekula blir liggande ute av ledd.

Då vil barnet halte når det begynner å gå. Dessverre er det ikkje alltid ein oppdagar hofteleddsdyplasi hos nyfødde. Undersøking av hofta til barnet vil derfor alltid vere ein viktig del av legekontrollane på din lokale helsestasjon.

Les mer om Medfødd hofteleddsdysplasi (helsenorge.no)

Innledning

Hofteleddsdysplasi er en tilstand som forekommer hos cirka en prosent av barn født i Norge. Jenter rammes seks ganger hyppigere enn gutter. Hos halvparten er begge hoftene angrepet, og de fleste oppdages i løpet av den første levemåneden og kalles «tidlig oppdagede». Cirka tyve prosent oppdages senere og kalles «sent oppdagede».

Mens behandlingen av den første gruppen oftest er enkel, kortvarig og gir gode resultater, kan behandlingen av de sent oppdagede være mer langvarig og vanskelig. Det medisinsk faglige ansvaret for screening og behandling tillegges som hovedregel Barneklinikken- og ungdomsklinikken frem til barnet er 4 ½ måneder gammel, deretter overtar Ortopedisk avdeling behandlingen og oppfølging av barnet.

Den vanligste årsaken til utvikling av hofteleddsdysplasi er at leddkapselen er mer tøyelig enn normalt. Dette gir mindre stabilitet i leddet og fører til at hverken hofteskålen eller lårbenshodet utvikler seg normalt. Medfødt hofteleddsdysplasi forekommer i forskjellige grader. Dersom lårbenshodet står utenfor hofteskålen, kalles det hofteledds luksasjon. Hvis lårbenshodet nesten står utenfor hofteskålen, kalles det SUB luksasjon. Der lårbenshodet står godt plassert i hofteskålen, kalles det hofteleddsdysplasi uten dislokasjon.
Det er ikke mulig å peke på en enkelt årsak til hofteleddsdysplasi, det dreier seg om flere risikofaktorer - som blant annet arvelige faktorer, seteleie, mekaniske faktorer etter fødselen og andre misdannelser i skjelett/føtter.

Henvisning og vurdering

Alle nyfødte barn ved SUS får undersøkt hoftene med tanke på hofteleddsdysplasi. Dette gjøres av barnelege som rutinekontroll første levedøgn.

  • Dersom denne undersøkelsen viser funn, vil barnet undersøkes videre med ultralyd innen en uke. Hvis ultralyd av hoftene viser hofteleddsdysplasi, startes behandling med Frejkas pute umiddelbart.
  • Ved tvil om resultatet etter den kliniske undersøkelsen, vil det bli gjort ultralyd av hoftene ved fire ukers alder. Ved funn ved ultralyd, vil barnet bli henvist til Barne- og ungdomspoliklinikken samme dag for oppstart av putebehandling.
  • Ved funn ved klinisk undersøkelse, men normal ultralyd - så vil barnet undersøkes med ultralyd igjen ved fire ukers alder. Funnet her avgjør videre oppfølging og eventuell behandling.
  • Ved normal klinisk undersøkelse, stabile hofter og ingen risikofaktorer, følger barnet vanlige helsestasjonskontroller.

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

  • Medfødt hoftefeil i familien
  • Seteleie ved fødsel
  • Kliniske funn

1. Utredning

De første tre til fire månedene er ultralyd standardundersøkelse - i tillegg til klinisk undersøkelse. Senere undersøker en barnet med røntgen - i tillegg til undersøkelse av lege. Barn som blir henvist får vanligvis time til undersøkelse i løpet av en måned.

Legen vil ut fra kliniske funn og ultralyd vurdere om barnet trenger behandling eller ei.
Det er ikke alltid man vil oppdage hofteleddsdyplasi hos nyfødte. Undersøkelse av hofta til barnet vil derfor alltid være en viktig del av legekontrollene på din lokale helsestasjon.

2. Behandling

Målet med behandlingen er å oppnå korrekt plassering av lårbenshodet i hofteskålen (reposisjon), samt holde det på plass til leddet er stabilt og leddskålen tilstrekkelig utbygd. Hvordan hvert tilfelle skal behandles, avgjøres med tanke på alvorlighetsgrad og alder på diagnosetidspunktet.

«Frejkas pute»

Frejkas pute er en avlang, firkantet pute med avstivet parti ved hofte og bekken. Den festes på barnet med seler over skuldrene og rundt livet. Puten holder barnets hofter ut i 90 graders vinkel og med bena i sprik. Puten tilpasses det enkelte barn, og skal brukes dag og natt til barnet er 4 1/2 måneder gammel. Puten passer når man på hver side får plass til en finger mellom pute og knehase. Når man får plass til mer enn to fingre, må puten skiftes. Vanligvis kan samme putestørrelse brukes i hele perioden. Det finnes ulike puter på markedet, og du vil kanskje oppleve at andre sykehus bruker andre modeller.

3. Oppfølging

Før behandlingen avsluttes, tas det røntgen av hoftene og barnet får time til kontroll hos ortoped på ortopedisk poliklinikk.

Oppfølging hjemme

Barnet skal ha puten på 24 timer i døgnet - bortsett fra ved stell og bleieskift.

Barnet bør ha lite klær under puten, trøye og strømpebukse eller sparkebukse er nok. Ikke bruk bukser med knapper eller glidelås som kan gnage mot puten. Bruk gjerne trøye med hals eller krage, slik at selene ikke gnager mot halsen.

Benytt gjerne stellene til ekstra kos og hudkontakt, men la ikke barnet være uten pute lenge.

OBS!  Unngå å løfte barnet etter bena ved bleieskift, løft under baken.

La barnet ligge litt på magen på stellebordet ved bleieskift - og oppmuntre barnet til å bruke rygg og nakkemuskler.

Senger og vogner er som regel brede nok, men det kan være vanskeligere med bilsete. Seter beregnet fra 0 til 18 kg foretrekkes. Bilsete, babystol og bæresele kan brukes, så fremt det ikke hindrer sprikestillingen. Det er flere forhandlere av babyutstyr som har utleie av blant annet bilseter. Dette tilbudet kan variere noe fra kommune til kommune.

Behandling med Frejkas pute er ikke smertefullt for barnet.fastlege eller annen helsetjeneste overtar som primærkontakt

Kontakt

Barne- og ungdomsklinikken
Kontaktinformasjon
Er du i tvil, så ta kontakt med Barnepoliklinikken på telefon 51 51 83 67 eller 51 51 83 72 mandag til fredag mellom klokka 8 og 12.
Telefon
51518000
Våland
Besøksadresse
Gerd Ragna Bloch Thorsens gate 8, 4011 Stavanger(Google maps)
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.