Hull på trommehinnen - operasjon

Øre-nese-hals-avdelingen

Hol i trommehinna kan oppstå etter infeksjon i øyret, skader eller etter behandling med ventilasjonsrøyr (dren). Hol som ikkje vil gro kan lukkast ved ein operasjon.

Innleiing

Hol i trommehinna kan gi lettare grad av høyrselstap og det kan renne frå øret når du er forkjøla. Holet gjer øyret meir sårbart for infeksjonar, for eksempel i samband med bading. I sjeldne tilfelle kan hud utanfor trommehinna vokse inn i mellomøyret gjennom holet og gi infeksjonar og mogleg skade på øyrebein.

Tetting av holet blir kalla myringoplastikk. Det blir gjort for å få tett trommehinne som toler vatn og bading betre, og eventuelt for å hindre at det renn frå øyret. I nokre tilfelle blir det gjort som eit forsøk på å betre høyrsla.

Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

1. Før

Operasjonen blir utført i narkose og lokalbedøvelse bak øret. Du må være frisk før operasjonen, og ikke være forkjølet eller ha hoste. Hvis du blir syk, må operasjonen utsettes. Før operasjonen kan det være nødvendig å barbere bort noe hår like bak og over øret, ca 1-2 fingerbredder.


2. Under

I de aller fleste tilfeller vil legen lage et snitt bak øret eller et lite snitt i øregangen, for å hente en muskelhinne som skal brukes til å tette trommehinnen med. Ved behov blir det fylt gelatinlignende biter i mellomøret for å holde den nye trommehinnen på plass. Trommehinnen kan og stabiliseres med en liten silatikkfolie som fjernes etter 2-3 uker. På utsiden av trommehinnen blir det også lagt lignende biter, og ved behov en salvestrimmel i øregangen.

3. Etter

Etter operasjonen blir du observert ved oppvåkningsavdelingen i noen timer. I de fleste tilfeller kan du reise hjem samme dag. I noen tilfeller kan det bli aktuelt med sykehusinnleggelse eller overnatting på hotell.

Bandasjen rundt hodet fjerner du selv dagen etter operasjonen. Da skal det kun være tape-biter foran og bak øret.
Første døgn kan det være litt sårsmerter, men generelt er det relativt lite smerter etter inngrepet.

Det gelatinlignende stoffet og salvestrimmelen fører til at hørselen blir forbigående dårligere like etter operasjonen. Gelatinbitene i mellomøret løser seg opp etter noen uker. Bandasjen i øregangen må fjernes etter ca 2-3 uker, og hørselen vil gradvis bli bedre igjen de første 6-8 ukene.

Du skal ta det med ro den første uken etter operasjonen. Du skal ikke løfte tungt, få vann i eller på øret og unngå enhver for form for fysisk aktivitet som øker puls og blodtrykk.

Ved første kontroll blir stingene fjernet. Du kan da dusje, men pass på å ikke få vann inn i øregangen. Normalt blir neste kontroll 3 måneder etter operasjonen. Det vil da bli gjennomført ny høreprøve. Videre kontroller avtales individuelt.

Avhengig av yrke må du regne med sykemelding i 3-4 uker.

Ver merksam

9 av 10 operasjonar er vellukka med tanke på tetting av trommehinna.

Det er 85 % sjanse for uendra eller betre høyrsel. Det er ein liten risiko for dårlegare høyrsel.

Øyret kan stå litt meir ut på den opererte sida. Følesessansen på ytterøyret blir ofte noko endra.

Det er ein svært liten risiko for skade av ansiktsnerve eller balanseorganet. Smaksnerva til deler av tunga går gjennom mellomøyret og kan i sjeldne tilfelle bli skada. Det kan også i sjeldne tilfelle oppstå infeksjonar eller blødning etter inngrepet.

Viss du får smerter i eller renning frå øyret eller føler deg svimmel, ta kontakt med sjukehuset.

Kontakt

Øre-nese-hals-avdelingen
Telefon
ØNH ekspedisjon 51518374
måndag - fredag 08:00 – 15:00
Ring ekspedisjonen tlf 51 51 83 74 ved bestilling og endring av kontrolltime. ØNH pasientkoordinator tlf. 51 51 87 27 kl. 08:00 – 15:00 ved spørsmål om planlagte operasjoner og endring av operasjonstid.
Våland
Besøksadresse
Gerd Ragna Bloch Thorsens gate 8, 4011 Stavanger(Google maps)

Buss

​Det er flere busstopp langs med sykehusets område, både i Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate, Fylkeslege Ebbells gate og Ullandhaugveien.
Ved hovedinngangen, inngang 2, inngang 6 og i hovedinngangen ved Psykiatrisk divisjon står det sanntidsskjermer der du kan se når bussene kommer og går.

Taxi

Ikke langt fra hovedinngangen finner du en taxiholdeplass, der det som regel står ledige biler. Dersom det trengs, er våre ansatte i resepsjonen tilgjengelige 24 timer i døgnet og kan bestille taxi til deg.

Tog

​Våland
Nærmeste togstasjon er Paradis stasjon. Denne ligger om lag én kilometer fra hovedbygget.

Seksjon rehabilitering Eigersund og Dalane DPS
Seksjon rehabilitering Eigersund og Dalane DPS ligger om lag en times kjøring fra Stavanger. Nærmeste togstasjon er Egersund stasjon. Fra sentrum kan du ta buss eller drosje.

Se Kolumbus eller nettbuss for ruter og rutetider.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.