HELSENORGE

Introduksjonsdag Mindfulness

Mestring av livsvansker gjennom kunnskap og bruk av  Mindfulness/nærværsmeditasjon.
Fagpersoner fra Lærings- og mestringssenteret, SUS og Kreftomsorg Rogaland underviser.
Fant du det du lette etter?