For pasienter som har gjennomført behandling for tvangslidelser / Stavanger DPS gruppepoliklinikken

OCD-ettergruppe

For å delta i mestringsgruppen må du ha gjennomgått OCD-teamets behandling for tvangslidelse. Mestringsgruppen fokuserer på hvordan vi kan arbeide videre med tvangsproblemene eller hindre tilbakefall når vi har avsluttet den individuelle behandlingen.

Innledning

Mestringsgruppen bygger på kognitiv atferdsterapi hvor eksponering med responsprevensjon er en viktig del av behandlingen. Dette forutsetter at en er villig til å utsette seg for det ubehaget som tvangstankene og tvangshandlingene skaper. Målet med behandlingen er å redusere eller å overvinne tvangstanker og tvangshandlinger.

Hvis det er andre diagnoser i tillegg, så er dette ikke noen hinder for å delta. Men hvis en strever med psykose, selvskading, selvmordstanker eller aktivt rusmisbruk kan en ikke delta.

Henvisning og vurdering

Nedre aldersgrense for å delta i gruppen er 18 år. Mestringsgruppen er en slow-open gruppe, dvs. at en tar inn nye pasienter når noen slutter. Du kan delta inntil 2 år.

Før

Alle pasientene skriver under på et taushetsløfte. De som deltar forplikter seg å møte opp.

Under

I gruppen dele vi tvangsproblemene . Den enkelte pasient avklarer selv hva hun eller han vil jobbe med i gruppen. I begynnelsen av hvert gruppemøte forteller den enkelt pasient om hvordan det går med treningen. Vi fokuserer først og fremst på eksponering med responsprevensjon og kognitiv terapi. Vi fokuserer også på oppmerksomhetstrening.

Etter

Du bestemmer selv når du vil slutte i mestringsgruppen.

Kontaktinformasjon

Pasientreiser

​Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett på å få dekket nødvendige utgifter til reise.

Ta kontakt med Pasientreiser på telefon 91505515 eller på helsenorge.no hvis du skal bestille reise eller har spørsmål.

Koronavirusutbruddet: Midlertidig rettighetsendring for pasientreiser

Du får nå dekket egen bil med tilleggsutgifter når du skal til eller fra behandling.

https://helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser/midlertidig-rettighetsendring-for-pasientreiser

Praktisk informasjon

​Koronavirus: Timeavtale eller på besøk hos oss?

Vi har besøkskontroll på sykehuset. Dette gjør vi for å redusere risikoen for smitte blant pasienter og helsepersonell.

Les mer om hvordan du går frem hvis du har timeavtale eller skal på besøk hos oss.

Parkering Stavanger DPS

​Stavanger DPS har parkering for besøkende utenfor bygget.

Fant du det du lette etter?