OCD-ettergruppe

For pasienter som har gjennomført behandling for tvangslidelser

For å delta i mestringsgruppen må du ha gjennomgått OCD-teamets behandling for tvangslidelse. Mestringsgruppen fokuserer på hvordan vi kan arbeide videre med tvangsproblemene eller hindre tilbakefall når vi har avsluttet den individuelle behandlingen.

Innledning

Mestringsgruppen bygger på kognitiv atferdsterapi hvor eksponering med responsprevensjon er en viktig del av behandlingen. Dette forutsetter at en er villig til å utsette seg for det ubehaget som tvangstankene og tvangshandlingene skaper. Målet med behandlingen er å redusere eller å overvinne tvangstanker og tvangshandlinger.

Hvis det er andre diagnoser i tillegg, så er dette ikke noen hinder for å delta. Men hvis en strever med psykose, selvskading, selvmordstanker eller aktivt rusmisbruk kan en ikke delta.

Henvisning og vurdering

Nedre aldersgrense for å delta i gruppen er 18 år. Mestringsgruppen er en slow-open gruppe, dvs. at en tar inn nye pasienter når noen slutter. Du kan delta inntil 2 år.

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

1. Før

Alle pasientene skriver under på et taushetsløfte. De som deltar forplikter seg å møte opp.

2. Under

I gruppen dele vi tvangsproblemene . Den enkelte pasient avklarer selv hva hun eller han vil jobbe med i gruppen. I begynnelsen av hvert gruppemøte forteller den enkelt pasient om hvordan det går med treningen. Vi fokuserer først og fremst på eksponering med responsprevensjon og kognitiv terapi. Vi fokuserer også på oppmerksomhetstrening.

3. Etter

Du bestemmer selv når du vil slutte i mestringsgruppen.

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.