Psykoedukasjon for mødre med spiseforstyrrelser

Stavanger DPS gruppepoliklinikken

Gruppeterapi er en behandlingsform som har dokumentert god effekt på en rekke psykiske lidelser. Under ledelse av en eller flere gruppeterapeuter møtes deltakerne jevnlig for å jobbe mot spesifikke mål.  De fleste som deltar i gruppeterapi opplever at det de selv strever med, strever også andre med, og at det er godt å uttrykke vanskelige tanker og følelser i en trygg ramme. 

OBS! pga få henvisninger gis inntil videre kun individuelle samtaler.

Innledning

Gruppen er for pasienter med spiseforstyrrelser som har barn eller er gravide.

Det er en psykoedukasjon på åtte sesjoner. Målet er økt bevissthet omkring morsrollen og samspill mellom kropp, tanker og følelser.

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Henvisningsfrist: Henviste pasienter innkalles til vurderingssamtaler fortløpende

6 deltakere

Inkluderingskriterier: Spiseforstyrrelser, har egne barn.
Ekskluderingskriterier: Psykose, mani eller tilstander som gjør at en ikke kan forplikte seg til psykoedukasjon med fokus på mat og følelser.
Krav om indiviualbehandler Nei

OBS! pga få henvisninger gis inntil videre kun individuelle samtaler.

Krav til henvisning:  Fastlege eller spesialisthelsetjeneste

Henvisningsadresse:

Stavanger DPS, Gruppepoliklinikken,
Pb 8100, 4086 Stavanger
Henvisning i DIPS:
PS Las STVDPS Gruppepoliklinikk Henvisning

1. Før

Henviste pasienter innkalles til vurderingssamtaler fortløpende.

2. Under

Behandlingen går over åtte uker.

3. Etter

Kontaktinformasjon

Stavanger DPS Gruppepoliklinikken
Oppmøte
Gruppeledere er: psykiatrisk sykepleier Kristine Rørtveit og
Klinisk sosionom Eileen Oftedal

Kontaktperson/tlf. Kristine Rørtveit tlf: 51514627
Sekretær tlf: 51514590
Besøkstider
mandag - fredag 08.00-15.30
Telefon
51 51 45 00
mandag - fredag 08.00-15.00
Adjunkt Hauglandsgate 34
Besøksadresse
Adjunkt Hauglandsgate 34, 4022 Stavanger(Kart)

Pasientreiser

​Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett på å få dekket nødvendige utgifter til reise.

Ta kontakt med Pasientreiser på telefon 91505515 hvis du skal bestille reise eller har spørsmål.

https://helse-stavanger.no/avdelinger/pasientreiser/om-pasientreiser

Praktisk informasjon

Parkering Stavanger DPS

​Stavanger DPS har parkering for besøkende utenfor bygget.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.