HELSENORGE
Seksjon for habilitering

Psykoedukativ samtalegruppe for ungdommer med Asperger syndrom

Psykoedukasjon er en behandlingsform hvor pasienter og deres pårørende får kunnskap og informasjon omkring en spesifikk diagnose. Behandlingsformen skal gi realistiske forventninger til bedring og prognose, informasjon og undervisning i den aktuelle lidelsen.

Innledning

Målgruppen for gruppetilbudet er voksne personer med Asperger syndrom fra 18-25 år. Du må være motivert for å delta og ønske å treffe andre i lignende situasjon. Du må ønske å lære mer om din diagnose og hvordan takle utfordringer i hverdagen.

I denne målgruppen kan det være særlige utfordringer knyttet til overgangsfasen fra ungdom til voksen. Hverdagen kan generelt oppleves å være vanskelig å mestre. Nyere forskning viser større effekt av gruppebasert enn individuell oppfølging av psykiske og sosiale utfordringer.

Henvisning og vurdering

Aktuelle deltakere vil bli vurdert etter henvisning fra lege eller psykologspesialist.

Før

Det gjennomføres individuell vurderingssamtale før gruppetilbudet starter. 

Under

Mål for gruppetilbudet

 • Utvikle mestringsstrategier i forhold til sosiale og organisatoriske vansker
 • Å få informasjon og innsikt i sin egen situasjon
 • Å motvirke isolasjon og ensomhet
 • Forbygge tilleggsvansker
 • Identitetsutvikling
 • Lære sosiale regler og kommunikasjon
 • Mulighet for nettverksbygging

I gruppen går vi gjennom temaer som er aktuelle i overgangen fra ungdomsliv til voksenliv og arbeidsliv. Trening i sosial kompetanse inngår. Vi går også gjennom tema som mestringsstrategier, hvordan å forstå seg selv og andre, vennskap og relasjoner.

Pedagogiske verktøy og teoretisk innhold i gruppetilbudet er blant annet basert på programmer for trening av sosial kompetanse som Aggression Replacement Training (ART) og kognitiv terapi.

Gruppen

 • 6-9 deltakere i gruppa
 • 1 samling per uke
 • Hver samling varer fra 10:00 – 14:00
 • Samlinger holdes i godt tilrettelagt lokale med oppholdsrom, spiseplass, kjøkken og plass til å samle gruppen for presentasjoner og rollespill
 • Fast struktur for dagen
 • To kursledere
 • Tverrfaglig samarbeid

Etter

Gruppelederne og lege i HAVO gjennomfører en individuell tilbakemeldingssamtale sammen med deg og en pårørende. Ved behov for kommunale tjenester og/eller individuell plan vil HAVO bidra til kontakt med kommunen om dette.

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Internett/wifi

​Det trådløse nettverket er gratis for pasienter, pårørende og besøkende. ​​Se etter gjest.ihelse.net på din mobil eller datamaskin.

Slik får du tilgang:

Koble deg til i nettleseren din. Nettverket heter gjest.ihelse.net. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt. Du trenger ikke oppgi andre opplysninger enn det. Brukernavn og passord får du tilsendt som en tekstmelding. Tilgangen varer i 24 dager.

Parkering Langflåtveien 5

Fant du det du lette etter?