Psykoedukativ samtalegruppe for voksne med Asperger syndrom

Seksjon for habilitering

Psykoedukasjon er en behandlingsform hvor pasienter og deres pårørende får kunnskap og informasjon omkring en spesifikk diagnose. Behandlingsformen skal gi realistiske forventninger til bedring og prognose, informasjon og undervisning i den aktuelle lidelsen.

Henvisning og vurdering

Habiliteringstjenesten for voksne, HAVO, har de siste årene mottatt en økning av henvisninger som gjelder voksne med Asperger syndrom. De fleste opplever stort behov for læring av strategier/teknikker i forhold til utfordringene knyttet til diagnosen Asperger syndrom.

Målgruppen for gruppetilbudet er voksne personer med Asperger syndrom fra 25 år og oppover. Du må være motivert for å delta og ønske å treffe andre i lignende situasjon. Du må ønske å lære mer om din diagnose og hvordan takle utfordringer i hverdagen.

Aktuelle deltakere vil bli vurdert etter henvisning fra lege eller psykologspesialist.

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

1. Før

Det gjennomføres individuell vurderingssamtale før gruppetilbudet starter. 

2. Under

Mål for gruppetilbudet

 • Utvikle mestringsstrategier i forhold til sosiale og organisatoriske vansker
 • Å få informasjon og innsikt i sin egen situasjon
 • Å motvirke isolasjon og ensomhet
 • Forbygge tilleggsvansker
 • Identitetsutvikling
 • Lære sosiale regler og kommunikasjon

I gruppen går vi gjennom forventninger og krav knyttet til voksenlivet. Vi har trening i sosial kompetanse og utfordringer knyttet til arbeid og sosial deltagelse. Vi ser på tilleggsvansker og mestringsstrategier, og hvordan å forstå seg selv om og andre. Vi går også gjennom tema som vennskap og relasjoner.
Pedagogiske verktøy og teoretisk innhold i gruppetilbudet er blant annet basert på programmer for trening av sosial kompetanse som Aggression Replacement Training (ART) og kognitiv atferdsterap.

Gruppen

 • 6-9 deltakere i gruppa
 • 1 samling per uke
 • Hver samling varer fra 10:00 – 14:00
 • Samlinger holdes i godt tilrettelagt lokale med oppholdsrom, spiseplass, kjøkken og plass til å samle gruppen for presentasjoner og rollespill
 • Fast struktur for dagen
 • To kursledere
 • Tverrfaglig samarbeid

3. Etter

Gruppelederne og lege i HAVO gjennomfører en individuell tilbakemeldingssamtale sammen med deg og en pårørende. Ved behov for kommunale tjenester og/eller individuell plan vil HAVO bidra til kontakt med kommunen om dette.

Kontakt

Oppmøte

Kontaktpersoner:

Sadeta Demic
Fagkonsulent

Ole Jan Hustøl
Fagkonsulent

Habiliteringstjenesten for voksne (HAVO)
Telefon
51 51 24 68

Praktisk informasjon

Internett/wifi

​Det trådløse nettverket er gratis for pasienter, pårørende og besøkende. ​​Se etter gjest.ihelse.net på din mobil eller datamaskin.

Passord på SMS

Du som ønsker å bruke internett blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt. Du trenger ikke oppgi andre opplysninger enn det. Brukernavn og passord får du tilsendt som en tekstmelding.

Tilgangen du får til internett varer i 24 dager før du trenger å be om nytt brukernavn og passord.

Årsaken til innlogging er krav til sikkerhet i sykehusnettverket og er samme type løsning som finnes på flyplasser og​ hotell.

Røykfritt sykehus

​Alle sykehusområdene i Helse Stavanger er røykfrie. Det er likevel laget noen røykeområder som pasienter kan bruke. Disse områdene er merket.
Røyking utenfor sykehusets innganger er ikke tillatt, med unntak av ett område utenfor hovedinngangen. Her er det satt opp et eget røykeskur.
Vi ber om at røykeforbudet blir respektert av hensyn til pasienter. Det er en utfordring at mange stiller seg utenfor inngangene og røyker. Dette gjør det vanskelig for alle de som ikke tåler tobakksrøyk. Vis hensyn!​​​
Røykfritt sykehus handler om å gi de ansatte et trygt arbeidsmiljø, beskytte pasienter, besøkende og ansatte fra tobakksrøyk, og gi hjelp til ansatte og pasienter så de kan slutte å røyke.​

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.