Psykoterapi i gruppe - spiseforstyrrelser

Enhet for spiseforstyrrelser

Psykoterapi i gruppe er for personer med spiseforstyrrelse, eller som har gjennomgått symptomrettet behandling for spiseforstyrrelse. 

Innledning

Gruppepsykoterapi tilbyr et rom hvor flere personer kan komme sammen for å dele problemer og bekymringer, for bedre å forstå sin egen situasjon, og for å lære fra og med hverandre. Gruppeterapi hjelper deg til å lære om deg selv og bedre dine mellommenneskelige relasjoner. I gruppepsykoterapi kan du få hjelp til endringer som gir bedring i funksjon og livsfølelse.

Gruppene består vanligvis av 6-8 pasienter, og ledes av to terapeuter.

Henvisning og vurdering

Dersom du allerede er til behandling ved Enhet spiseforstyrrelser kan du spørre din behandler om å bli vurdert
for deltakelse i gruppen.

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Henvisning må komme fra behandler i spesialisthelsetjenesten. Henvisning må inneholde informasjon om tidligere behandling, effekt av denne, målsetning med deltakelse i gruppe, samt aktuell BMI og pågående symptomer.

1. Før

Før start vil du møte en av terapeutene individuelt for å diskutere målsetting og vurdere om gruppepsykoterapi og denne aktuelle gruppen er et hensiktsmessig tilbud for deg. Denne vurderingen kan strekke seg over flere samtaler.

2. Under

Gruppen møtes en gang pr uke og gruppemøtet varer normalt 1,5 timer. Gruppen følger skoleruta, og har opphold i skolens ferier. Det kan være aktuelt å gjennomføre enkeltstående individuelle underveis-evalueringer, særlig i grupper som går over lang tid.

3. Etter

Tidsavgrensede grupper avsluttes i samsvar med den avtalen som er inngått ved oppstart.  Langsomt åpne grupper har ikke planlagt avslutning, men enkelt deltakere kan slutte og nye komme til gjennom gruppens levetid.  Etter avsluttet deltakelse vil din ansvarlige behandler gjøre en evaluering sammen med deg, og vurdere om det er behov for andre behandlingstiltak, eller om din behandling kan avsluttes og epikrise skrives.

Kontakt

Buss

​Det er flere busstopp langs med sykehusets område, både i Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate, Fylkeslege Ebbells gate og Ullandhaugveien.
Ved hovedinngangen, inngang 2, inngang 6 og i hovedinngangen ved Psykiatrisk divisjon står det sanntidsskjermer der du kan se når bussene kommer og går.

Tog

​Våland
Nærmeste togstasjon er Paradis stasjon. Denne ligger om lag én kilometer fra hovedbygget.

Seksjon rehabilitering Eigersund og Dalane DPS
Seksjon rehabilitering Eigersund og Dalane DPS ligger om lag en times kjøring fra Stavanger. Nærmeste togstasjon er Egersund stasjon. Fra sentrum kan du ta buss eller drosje.

Se Kolumbus eller nettbuss for ruter og rutetider.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.