Raskere tilbake

Raskere tilbake er et tilbud til sykmeldte arbeidstakere, og skal gjøre det mulig for de som henvises å komme raskere tilbake i arbeid.

Erfaringene har vist at mange har fått forkortet sin sykmeldingsperiode. Det er også et tilbud til arbeidstakere som står i fare for å bli sykmeldt, med mål å forhindre sykmelding.

Våre behandlingstilbud

Psykisk helsevern

Behandlingstilbod i ordningen ”Raskere tilbake” ved Sola distriktspsykiatriske senter, poliklinikken.


Tilbodet er retta mot dei som:

  • bur i opptaksområdet til Stavanger universitetssjukehus
  • er i arbeid eller har eit arbeidsforhold
  • har mild til moderat depresjon, angstproblem eller andre lettare psykiske problem

Tilbodet passar ikkje til personar med langvarig nedsett funksjonsnivå grunna psykiske plager og/eller med behov for samansett og langvarig behandling.

Tilbodet omfattar:​​

  • ​Individuell samtalebehandling. Behandlinga blir tilpassa den enkelte sitt behov. Ein brukar ulike faglege teknikkar som grunnlag for samtalene, for eksempel​ kognitiv-, psykodynamisk-,  og e​klektisk tilnærming.
  • Stressmeistringskurs. Innehelg undervisning om ulike tema, ulike kognitive strategiar og stressreduserande øvingar, slik som oppmerksamt nærvær. Kurset går over 8 samlingar med 1 1/2 time per gong.​

Mer informasjon om Sola DPS

Rehabilitering

​Klinikk for hode, hals og rehabilitering, AFMR Lassa, seksjon for fysikals medisin.

Tilbod:

Seksjon for fysikalsk medisinsk poliklinikk tilbyr diagnostikk/utredning, behandling og rehabilitering av personer med muskel- og skjelett lidelser derav skulder og rygg.

Mer informasjon om skulder og ryggpoliklinikk

Somatikk

Plastisk kirurgisk avdeling​​

Tilbodet omfattar:
Diagnostikk og eventuell kirurgisk behandling, t.d. operasjon av nerveinnklemming i handledd - karpal tunnel syndrom.


​​Nevrokirurgisk avdeling​​

Diagnostikk og eventuell kirurgisk behandling.

Målgruppe: Pasientar med sjukdomar i nervesystemet (gjelder ikke hjernekreft) er aktuelle for tilbod innan nevrokirurgi

Mer informasjon om nevrokirurgisk avdeling

​Hudpoliklinikken

Tilbodet omfattar:
Diagnostikk og medisinsk oppfølging med vidaretilvising til annan spesialisthelseteneste eller oppfølging i primærhelsetenesta.

Målgruppe: Pasientar med sjukdomar/symptom i huda som treng vurdering av spesialist.

Mer informasjon om hudavdelingen

Klinikk for hode, hals og rehabilitering, AFMR Lassa, seksjon for fysikals medisin.

Tilbod:

Seksjon for fysikalsk medisinsk poliklinikk tilbyr diagnostikk/utredning, behandling og rehabilitering av personer med muskel- og skjelett lidelser derav skulder og rygg.

Mer informasjon om skulder og rygg poliklinikkKontakt

Stavanger universitetssjukehus har en egen koordinator for Raskere tilbake:

Hege Larsen Vuyk
Telefon: 51 51 36 59/957 48 768