HELSENORGE

Videokonsultasjon via Skype

Hos oss kan nå et utvalg pasienter møte behandleren sin ved videokonsultasjon, i stedet for fysisk oppmøte på sykehuset.