BUPA

Videokonsultasjon ved barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, SUS

Hos oss kan nå et utvalg pasienter møte behandleren sin ved videokonsultasjon, i stedet for fysisk oppmøte på sykehuset.

Innledning

Det er en del hensyn som må tas for at videokonsultasjonen skal bli bra, så vi ber deg som pasient å lese denne informasjonen nøye.

Taushetsplikt og personvern

På samme måte som ved fysisk oppmøte, vil Helsepersonellovens og Pasientrettighetslovens regler om taushetsplikt være styrende for videokonsultasjonen og behandling av informasjon under samtalen. Relevante og nødvendige helseopplysninger skal journalføres på lik linje som om samtalen foregå ved ansikt til ansikt eller per telefon. Opplysninger om din helse kan som hovedregel gis til annet samarbeidende helsepersonell dersom det er nødvendig for å gi deg god og forsvarlig helsehjelp (med mindre du som pasient motsetter deg dette).

Valgt videokonsultasjonsløsning, Skype for Business eller Skype Web App, har en kryptert linje, og samtalen (inkludert lyd og bilde) blir ikke lagret verken på internett, eller på våre servere.

Frivillig deltagelse

Det er frivillig å benytte videokonsultasjon, og du trenger ikke oppgi noen grunn om du heller ønsker konsultasjonen ansikt til ansikt. Du kan når som helst, og uten å oppgi noen grunn, trekke tilbake ditt samtykke til å benytte videokonsultasjon. Dette vil ikke få noen konsekvenser for ditt videre behandlingstilbud fra noen instanser i helsevesenet. For å trekke tilbake ditt samtykke, kontakt sekretær ved poliklinikken der du skal ha videokonsultasjon. Se kontaktinformasjon i innkallingen på e-post.

Før

Dette trenger du

  • Du trenger PC, telefon eller nettbrett, med tilhørende kamera, mikrofon og høyttaler. (Disse kan være innebygget i enheten). Headset/mikrofon kan være nyttig, men ikke obligatorisk.
  • Tilgang til sikkert internett. Ikke benytt offentlig tilgjengelig nettverk uten passord.
  • Et rom hvor du kan være alene, og ikke risikerer at andre kommer inn og avbryter, eller kan høre hva du og behandleren sier. Rommet bør også ha god belysning, slik at behandleren din kan se deg godt.

Slik kobler du opp til møtet

Du vil motta en e-postinnkalling med lenke til videokonsultasjonen. Av sikkerhetsmessige årsaker benyttes ikke «vanlig» Skype, men programmet Skype for Business.

Dersom du får problemer med installeringen  - se informasjon under tekniske instruksjoner. Det kan hjelpe å restarte PC-en og koble seg opp på nytt dersom du har tekniske problemer. Dersom dette ikke fungerer, ring kundesenteret i Helse Vest IKT, tlf.: 55 97 65 51. Dersom du ikke dukker opp i det virtuelle møterommet i Skype for Business til avtalt tid kan det hende at behandleren ringer deg på telefonen.

Tilbud om teknisk test i forkant av videokonsultasjon

Dersom du ønsker å teste videokonsultasjonen i forkant, oppfordrer vi deg til å kontakte Helse Vest IKT på telefon 55 97 65 51.

Oppkobling via PC

I e-postinnkallingen ligger det lenke til videokonsultasjonen. Når du klikker på denne kommer du til det virtuelle møterommet i Skype for Business, dersom du har dette installert på din PC. Dersom du ikke har programmet Skype for Business installert på PC-en, kan gratisprogrammet Skype Web Applikasjon tas i bruk via nettleseren din. Første gang du benytter Skype Web Applikasjon må en «plug-in» modul installeres. Dette valget kommer automatisk opp når du følger lenken i e-postinnkallingen for å møte behandleren din. Flere detaljer er tilgjengelig i avsnittet Tekniske instruksjoner – PC.

Oppkobling via telefon / nettbrett

I e-postinnkallingen ligger lenker til å laste ned applikasjonen Skype for Business, både til iPhone og Android. Du må laste ned Skype for Business i forkant av videokonsultasjonen. For å komme til det virtuelle møterommet i Skype for Buisness klikker du på lenken i e-postinnkallingen. Du blir da omdirigert til applikasjonen du har installert. Her kan du enten logge inn dersom du har registrert konto fra før, eller fortsette som gjest.
Behandleren slipper deg inn i det virtuelle møterommet når det er klart. Flere detaljer er tilgjengelig i avsnittet Tekniske instruksjoner – Telefon / Nettbrett.

Under

Retningslinjer for videokonsultasjon

  1. Alle må presentere seg. Dersom du har med en venn/pårørende er det viktig at vedkommende blir presentert og er synlig for behandleren. Det skal ikke være noen i rommet som behandler ikke vet om, og behandler skal heller ikke ha noen i rommet som du ikke vet om.
  2. Behandler kan ikke kommunisere ved å skrive meldinger i chat-funksjonen, denne funksjonen skal ikke benyttes.
  3. Ingen av møtedeltakerne skal gjøre opptak av samtalen (inkludert lyd og bilde). Behandler dokumenterer som vanlig i din journal. Denne er tilgjengelig for deg på www.helsenorge.no.

Andre viktige momenter

Husk at behandleren ikke ser hele deg, og at det er annerledes å observere en person på en skjerm i enn ved fysisk oppmøte. Dersom du har noe informasjon som du tenker behandler ikke fanger opp men burde vite om, så er det viktig at du gir beskjed om dette.

Håndtering av eventuelle problemer

Det har skjedd en forverring av helsen din som gjør at du er usikker om videokonsultasjon er riktig

Du må ta kontakt med sekretær ved poliklinikken din så snart som mulig, se kontaktinformasjon i innkallingen på e-post.

Behandleren er forsinket

Forsinkelser kan oppstå på samme måte som på den vanlige poliklinikken.

Du er forsinket

Ta kontakt med sekretær ved poliklinikken og gi beskjed, se kontaktinformasjon i innkallingen. Du kan risikere at konsultasjonen må utsettes.

Du finner ikke en egnet plass å sitte i fred

Ring sekretær ved poliklinikken, se kontaktinformasjon i innkallingen. Hvis du ikke finner en egnet plass for videokonsultasjon, men kan finne en egnet plass for telefonkonsultasjon, så må behandleren vurdere om det er godt nok eller om du må få en ny time.

Du klarer ikke koble deg på videokonsultasjonen

Se informasjon under tekniske instruksjoner. Det kan hjelpe å re-starte PC-en og koble seg opp på nytt dersom du har tekniske problemer. Dersom dette ikke fungerer, ring kundesenteret i Helse Vest IKT, tlf.: 55 97 65 51. Dersom du ikke dukker opp til avtalt tid kan det hende at legen/sykepleieren ringer deg på telefonen.

Bildet forsvinner, men lyden virker

Ring kundesenteret i Helse Vest IKT, tlf.: 55 97 65 51. Dersom problemet vedvarer, kontakter behandleren din deg, og dere blir enige om hva dere skal gjøre.

Lyden forsvinner, men du kan se

Ring kundesenteret i Helse Vest IKT, tlf.: 55 97 65 51. Dersom problemet vedvarer kontakter behandleren din deg, og dere blir enige om hva dere skal gjøre.

Hele samtalen bryter underveis

Ring kundesenteret i Helse Vest IKT, tlf.: 55 97 65 51. Dersom problemet vedvarer kontakter behandleren din deg, og dere blir enige om hva dere skal gjøre.

Noen kommer inn i rommet

Gi beskjed til behandleren at du ikke lengre er alene slik at samtalen pauses. Dersom mulig, sørg for at du igjen får rommet for deg selv.

Annen uventet hendelse

Hendelser som gjør at informasjon om deg og din helse kan bli fanget opp av andre, eller som gjør at samtalen ikke kan gjennomføres, medfører at vi pauser eller avslutter videokonsultasjonen. Dersom det er hensiktsmessig går dere over til telefon for å diskutere hva dere skal gjøre.

 

Tekniske instruksjoner - PC

Dersom du har Skype for Business allerede lastet ned på PC-en din og en tilknyttet bruker, kan du ta i bruk dette. Se teknisk veiledning under.

Dersom du ikke har Skype for Business med bruker, kan du bruke Skype Web App. Dette er en løsning som gjør at du ikke trenger å laste ned programvare, men logger på videokonsultasjonen din ved bruk av nettleser. En «plug-in» for Skype Web App må installeres første gang dette tas i bruk. Se teknisk veiledning under. Merk at mindre variasjoner kan forekomme fra steg-for-steg guiden, avhengig av type nettleser, type eller versjon av operativsystem du har på din PC / Mac.

Steg-for-steg guide for påkobling til videokonsultasjon ved bruk av Skype Web App

Skype Web App
Skjermdump.

1. Åpne e-postinnkallingen du har fått tilsendt til videokonsultasjon.
2. Klikk på «Bli med i Skype - møte» fra e-postinnkallingen. En nettleser vil da åpne seg.

Første gang du bruker Skype Web App, så bør du teste dette god tid i forveien, slik at du vet at det virker.

Skjermdump.
3. I nettleseren vises dette bildet. Last ned «Plugin-modulen» ved å klikke på lenken.
Skjermdump.
4. Du vil så få spørsmål om du vil kjøre eller lagre en fil. Velg «Kjør» for å installere «Plugin-modulen».
Skjermdump.

5. Klikk så på «Allow» / «Aksepter» for å gå videre.

Får du problemer med å installere plugin-modulen, kan du bruke Microsoft sine egne supportsider for Lync Web App

Skjermdump.
6. Velg «Bli med i møtet».
Skjermdump.
7. Skriv inn navnet ditt i tekstboksen, og klikk på den grønne knappen for å bli med i videokonsultasjonen i Skype for Business.
Skjermdump.
8. Du skal nå delta i videokonsultasjonen, og venter i den virtuelle venterommet til du blir tatt inn i videokonsultasjonen av din behandler.
Skjermdump.

9. Når du kommer inn i videokonsultasjonen, sjekk at lyd og kamera er slått på.

Pass på at du ser og hører behandleren godt. Juster eventuelt på lyd- og lysstyrke på PC-en din.

Skjermdump.
10. Når videokonsultasjonen er over, trykk på den røde knappen for å avslutte.

Steg-for-steg guide for påkobling til videokonsultasjon ved bruk av Skype for Business

Skype for Business
Skjermdump.
1. Start Skype for Business, dersom den allerede ikke er startet.
2. Åpne på e-postinnkallingen du har fått tilsendt til videokonsultasjon.
Skjermdump.
3. Klikk på «Bli med i Skype-møte» i e-postinnkallingen.
Skjermdump.
4. Du får nå spørsmål om å gi tilgang til lyd og bilde. Aksepter denne tilgangen ved å klikke OK.
Skjermdump.
5. Du skal nå delta i videokonsultasjonen , og venter i det virtuelle venterommet til du blir tatt inn i møtet av din behandler.
Skjermdump.
6. Før du starter videokonsultasjonen, sjekk at lyd og kamera er slått på.
Skjermdump.
7. Når konsultasjonen er over, trykk på den røde knappen for å avslutte.

 

Tekniske instruksjoner – Telefon / Nettbrett

Dersom du allerede har lastet ned Skype for Business til din telefon eller nettbrett, kan du gå rett til avsnitt 2: «Steg-for-steg guide for påkobling til videokonsultasjon ved bruk av telefon / nettbrett»

Steg-for-steg guide for nedlastning av Skype for Business til telefon / nettbrett

Skype for Business
Skjermdumo
1. Gå inn på App Store / Google Play på telefonen din
Skjermdump.
2. Søk etter, og last ned applikasjonen Skype for Business

Steg-for-steg guide for påkobling til videokonsultasjon ved bruk av telefon / nettbrett

Skype for Business
Skjermdump.

1. Åpne e-postinnkallingen du har fått tilsendt til videokonsultasjon, og klikk på «Bli med i Skype-møte»

Dersom du bruker iPhone kan du bli spurt om å åpne siden i «Business». Klikk «Åpne».

Skjermdump.

2. Nå er du inne i Skype for Business

Nå kan du enten:
a. Logge på med brukernavn og passord, eller
b. Bli med som gjest.

Dersom du blir med som gjest, trenger du kun å skrive navnet ditt.

Skjermdump.

3. Vent til behandleren din er klar, da vil h*n slippe deg inn, og du vil kunne se behandleren din.

4. Når det er tid for å avslutte videokonsultasjonen klikker du på den røde knappen.

Skjermdump.

5. Deretter klikker du på «Avslutt møtet».

6. Du vil få beskjed om at du nå forlater møtet. Klikk OK.


Etter

Du avtaler videre oppfølging med din behandler. Egenandelen ved oppmøte og ikke møtt er den samme for videokonsultasjon som ved fysisk oppmøte. Du vil motta en regning med betalingsdetaljer i posten.

Dersom du har spørsmål rundt testing av Skype for Business / Skype Web Applikasjon eller har andre henvendelser rundt videokonsultasjon kan du kontakte Helse Vest IKT på telefon 55 97 65 51. Telefontid fra kl. 09:00-14:00 på hverdager.

For andre henvendelser, kan du kontakte din aktuelle poliklinikk. Se kontaktinformasjon i innkallingen på epost.

Kontaktinformasjon

Buss

​Det er flere busstopp langs med sykehusets område, både i Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate, Fylkeslege Ebbells gate og Ullandhaugveien.
Ved hovedinngangen, inngang 2, inngang 6 og i hovedinngangen ved Psykiatrisk divisjon står det sanntidsskjermer der du kan se når bussene kommer og går.

Kart

Parkering Våland

Parkeringshus
Parkeringshuset ligger under St. Svithun Hotell, og har 349 parkeringsplasser. Disse er forbeholdt besøkende til Stavanger universitetssjukehus og hotellet.

Korttidsparkering
Det er mulighet for korttidsparkering ved hovedinngangen (max 15 min). ​

Parkering for bevegelseshemmede
Utenfor hovedinngangen (inngang 1) er det fire parkeringsplasser som er forbeholdt bevegelseshemmede.

​Parkering for langtidspårørende
Pårørende må betale full parkeringsavgift de tre første døgnene, deretter vil du kunne å kjøpe parkeringstillatelse til redusert pris.

Ladestasjon for el-bil
Besøkende med el-bil parkerer i parkeringshuset under pasienthotellet, og betaler​ som vanlige gjester.

Les mer om parkering (sus.no/parkering)

Pasientreiser

​Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett på å få dekket nødvendige utgifter til reise. Ta kontakt med Pasientreiser på telefon 91505515 eller på helsenorge.no hvis du skal bestille reise eller har spørsmål.

Koronavirusutbruddet: Midlertidig rettighetsendring for pasientreiser

Du får nå dekket egen bil med tilleggsutgifter når du skal til eller fra behandling.  https://helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser/midlertidig-rettighetsendring-for-pasientreiser

Tog

​Våland
Nærmeste togstasjon er Paradis stasjon. Denne ligger om lag én kilometer fra hovedbygget.

Se Kolumbus eller nettbuss for ruter og rutetider.

Praktisk informasjon

​Koronavirus: Timeavtale eller på besøk hos oss?

Vi har ulike smittevernstiltak, som besøkskontroll, på sykehuset. Dette gjør vi for å redusere risikoen for smitte blant pasienter og helsepersonell.

Les mer om hvordan du går frem hvis du har timeavtale eller skal på besøk hos oss.

Internett/wifi

​Det trådløse nettverket er gratis for pasienter, pårørende og besøkende. ​​Se etter gjest.ihelse.net på din mobil eller datamaskin.

Slik får du tilgang:

Koble deg til i nettleseren din. Nettverket heter gjest.ihelse.net. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt. Du trenger ikke oppgi andre opplysninger enn det. Brukernavn og passord får du tilsendt som en tekstmelding. Tilgangen varer i 24 dager.

Mattilbud

​Som pasient får du matservering på avdelingen du ligger på. Ligger du på pasienthotellet servere vi måltidene i hotellets restaurant rett ved hovedinngangen. I tillegg kan du kjøpe alt fra dagens middag til småretter, bakvarer og kioskvarer på sykehuset. Kiosken Lyst har døgnåpent og har det meste av det du trenger når du er på sykehuset.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​Matservering på avdelingen

Det blir servert frokost, tidlig middag, kvelds og senkvelds på avdelingene. Serveringstidene er satt innenfor faste tidsrammer, og menyen varierer fra uke til uke. Matserveringen gjelder innlagte pasienter. Pårørende og besøk​ende kan benytte kantinen, kiosken eller kafèen​​​. Kjøkkenet tilbyr tilrettelagt kost i henhold til matintoleranser og allergier samt halal- og vegetarhensyn. Kjøkkenet har også en barnemeny.

Flere avdelinger tilbyr matservering i dagligstuen, med buffét-servering. Hvis du av helsemessige grunner ikke kan komme til dagligstuen, får du servert maten på rommet.

Cafè Morgenrød

Cafè Morgenrød serverer frokost, lunsj og middag. Du kan også bestille varmmat, desserter og kaffe fra menyen. «Dagens meny» endres fra dag til dag, med både lunjsretter og middagsretter. Morgenrød har også glutenfrie alternativ.

Kantinen Mattorget

På Mattorget kan du kjøpe varm mat, bakevarer, kaker, pålegg, frukt og drikke. Kantinen har også en variert og innholdsrik salatbar. Kantinen er åpen for alle medarbeidere, pasienter, pårørende og gjester. Du kan betale med både kort og kontant.

Mandag - fredag: 08.30 - 16.30
Lørdag: 10.00 - 16.00
Søndag og helligdager: 11.00 - 16.00 ​

Ved Klinikk psykisk helsevern på Våland kan du kjøpe lunsj på Café Latte(r). De selger påsmurt, varme måltider og har salatbar. Café Latte(r) har åpent hverdager 10.00 - 13.50​.

Kiosken Lyst

Kiosken LYST har et godt utvalg av drikker, påsmurte brødvarer og varmretter. I tillegg selger de små gaver, frimerker og telekort, egenpleieprodukter, bøker, blader og blomster. Butikken er åpen hele døgnet.

Snacksautomater

På sykehuset har vi automater der du kan kjøpe drikke og enkle matvarer hele døgnet.​​

Fant du det du lette etter?