HELSENORGE

Elisabeth Farbu blir viseadministrerende direktør

- Den kompetansen og de lederegenskapene som Elisabeth Farbu representerer, vil være sentrale i den videre utviklingen av SUS – og universitetssjukehusfunksjonen spesielt, sier administrerende direktør Helle Schøyen.

Elisabeth Farbu tiltrer stillingen som viseadministrerende direktør fra 1. februar. Foto: Svein Lunde, Helse Stavanger.

Elisabeth Farbu vil som viseadministrerende direktør være administrerende direktørs nærmeste samarbeidspartner og stedfortreder. Hun vil også ha ansvar for fagområdene forskning og utdanning. Disse to avdelingene er i dag organisert under fagdirektør. Med denne endringen vil begge avdelingene ligge under viseadministrerende direktør.

-  Hennes bakgrunn med bred erfaring fra klinisk virksomhet, forskning og ledelse er et godt utgangspunkt for denne rollen. Jeg ser fram til å samarbeide tett med Elisabeth Farbu, og har stor tro på at hun vil være retningsgivende og bidra til at vi hever oss som universitetssykehus innen forskning, utdanning og innovasjon, sier Schøyen. 

- En av de viktigste forsknings- og utdanningsarenaene

- SUS er en kunnskapsbedrift med svært kompetente medarbeidere, og en av de viktigste forsknings- og utdanningsarenaene i regionen. Å videreutvikle og styrke samarbeidet med universitet- og høyskolesektoren, og spesielt universitetene i Stavanger og Bergen, blir strategisk viktig framover, sier Elisabeth Farbu. 

Elisabeth Farbu er født i 1972 og kommer opprinnelig fra Karmøy. Hun har medisinsk embetseksamen fra Universitetet i Bergen og er spesialist i nevrologi. Farbu. er dr.med. fra Universitetet i Bergen, der hun også har hatt en professorstilling siden 2013. Hun har vært ansatt på SUS siden 2005 – og har vært en del av foretakets ledergruppe siden 2016 da hun ble klinikksjef for hode, hals og rehabilitering. 

Elisabeth Farbu tiltrer stillingen fra 1. februar. Avdelingssjef for øre-nese- og halsavdelingen, Berit Haaland, blir konstituert som klinikksjef fra samme tidspunkt. 
​​