HELSENORGE
Forskningsprosjekt

Informasjon om POINT-studien

I anledning forskningsprosjektet POINT, tilbyr Helsehuset et tverrfaglig behandlingstilbud til personer med langvarig smerte. 

Bilde av Helsehuset i Stavanger.
Foto: Helsehuset i Stavanger

Bakgrunn for tilbudet
Stavanger kommune og Ortopedkirurgisk avdeling, Stavanger Universitetssjukehus, er samarbeidspartner i forskningsprosjektet POINT (Preventing an opioid epidemic in Norway: Focusing on treatment of chronic pain), som har fått midler fra Norges Forskningsråd. 

Formålet med forskningsprosjektet er å forske på behandling av langvarige smerter, med mål om å minimere risiko forbundet med opioider (sterke smertestillende). Helsehuset skal i prosjektperioden prøve ut et ikke-medikamentelt tverrfaglig behandlingstilbud til personer med langvarig smerte. Forskningsprosjektet vil kunne gi mer kunnskap om hvordan et lavterskel, persontilpasset mestringstilbud kan organiseres i primærhelsetjenesten, og hvilken effekt og betydning det kan ha for den enkelte.  

​​
Portrett av en kursholderPortrett av en kursholder
Foto​: kursholdere på helsehusetHva består tilbudet av?

Første del av oppfølgingen består av et gruppebasert smertemestringskurs på 6 samlinger over 6 uker. Hver samling varer 3 timer. Kurset ledes av lege, psykolog og fysioterapeut. 

Deretter tilpasses oppfølgingen med utgangspunkt i den enkeltes behov, og kan bestå av 0-2 supplerende kurstilbud. Dette kan være søvnkurs, kurs i depresjonsmestring, angstmestringskurs, stressmestringskurs, deltakelse i treningsgrupper eller andre tilbud hos Helsehuset. Alle får i tillegg tilbud om å delta i en likemannsdrevet mestringsgruppe sammen med andre som også lever med langvarig smerte. Mestringsgruppen vil være sammen med de andre som deltok på det samme smertemestringskurset som deg.

Oppfølgingen starter med en avklaringssamtale sammen med kursleder for smertemestringskurset. Etter kurset gjennomføres det en midtveissamtale med samme kursleder, hvor den videre oppfølgingen planlegges. Etter å ha fullført hele oppfølgingen vil du få tilbud om en avsluttende samtale sammen med kursleder og din egen fastlege. Hensikten med dette er å sikre god informasjonsflyt til fastlegen din med tanke på videre oppfølging.  

Hvem passer tilbudet for?

Tilbudet passer for deg som:

  • Bor i Stavanger kommune 
  • ​Er mellom 18 og 67 år
  • Har levd med smerte i mindre enn 10 år
  • Ikke bruker sterke smertestillende daglig
  • Både forstår og snakker godt norsk

Hvordan henvender jeg meg?

For å delta på dette tilbudet må fastlegen din først klarere at smertene dine ikke har en spesifikk årsak som krever annen behandling. Ta kontakt med din fastlege for å vurdere om dette tilbudet kan være noe for deg. Ortopedkirurgisk avdeling ved Stavanger Universitetssjukehus kan også tilby pasienter studiedeltakelse, dersom kriteriene er oppfylt. 

NB! Tilbudet pågår nå og har kort ventetid. Det er begrenset med plasser i prosjektet. Dersom du tror dette kan passe for deg, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med fastlege snarlig for en vurdering. Prosjektet strekker seg ut våren 2024. 


Fant du det du lette etter?