HELSENORGE
Folkets Hus, Stavanger, Løkkeveien 22, fredag 10.03.23 klokken 1200 – 1400

Stayer-seminar med lunsj og presentasjoner

Velkommen til Stayer-seminar! Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR) har studert recovery-prosesser hos mennesker med et problematisk rusbruk i 10 år. 

På dette seminaret inviterer vi deltakere, pårørende og samarbeidspartnere for å presentere funn fra studien. 
Deltakerne er våre æresgjester denne dagen! Vi ønsker å takke for at så mange har brukt av sin tid for å utvikle rusfeltet i Norge.
Det serveres gratis lunsj fra kl. 1200 – 1230.
Påmelding sendes til liljan.hapnes.kristensen@sus.no med frist 10.02.23.
Alle som ønsker å delta er velkomne!

Program
Lunsj og underholdning ved Tore Pang
12.30: Velkommen ved konferansier Aleksander Hagen Erga
12.35: Geir Sverre Braut. Forsking er for alle
12.45: Sverre Nesvåg. Bakgrunn for prosjektet 
12.55: Hva har vi lært om recovery fra Stayer-studien. Aleksander Hagen Erga
13.10: Recovery og personlighet. Elise C. Fodstad
13.20: Pause
13.35: Langtids recovery og medborgerskap. Thomas Solgård Svendsen
13.50 Avslutning og veien videre. Aleksander Hagen Erga​