HELSENORGE
Illustrasjon av grønne blader

PsykNettVest

PsykNettVest er et regionalt forskningsnettverk innen psykisk helse og er forankret i alle fire helseforetak i Helse Vest. Styringsgruppen består av divisjonsdirektører/klinikksjefene.  Forskingssjefene i de fire foretakene utgjør nettverkets arbeidsutvalg. Faglig leder er Inge Joa, Helse Stavanger.

Kvalite​​​​tsregister for psykisk helsevern

PsykNettVest har siden 2018 bidratt inn mot et nasjonalt initiativ for å opprette et nasjonalt Kvalitetsregister for behandling i Psykisk Helsevern Voksne (PHV). Formålet med registeret er å samle informasjon for å kvalitetssikre, forbedre og evaluere utredning og behandling for alle pasienter som tilbys behandling i spesialisthelsetjenesten for psykiske lidelser.


PsykNettVest nyhetsbrev

Siden 2018 har PsykNettVest sendt ut et nyhetsbrev 2 - 4 ganger årlig med ønske om å formidle nyheter og relevant informasjon til alle klinikker og forskere i vår region. Her finner du også informasjon om konferanser, kurs og stimuleringsmidler.

Lenke til disse:

2022​​​​​​​

SUS-PsykNettVest-1-2022.pdf
SUS-PsykNettVest-jul-2022.pdf

2021
1-2021.pdf
2-2021.pdf

2020
1-2020.pdf
2-2020.pdf
3-2020.pdf

2019
1-2019.pdf
2-2019.pdf
3-2019.pdf
4-2019.pdf


Kontakt

En mann som smiler


Inge Joa
Faglig leder
Telefon: +47 913 92 373
Epost: inge.joa@sus.no


Fant du det du lette etter?