Forskning

Forskning er en av de fire definerte oppgavene som sykehuset skal levere, og medisinsk og helsefaglig forskning et dedikert satsingsområde for SUS.

Forskningsbiobanker Statistisk veiledning Partnerskap for forskning Stavanger helseforskning