HELSENORGE
Forskningsavdelingen

EU-prosjekter

​Siden er under utvikling, her vil det komme en veileder for å søke EU-midler. Trenger du hjelp før siden er oppe å gå, ta kontakt med Anne Hjelle ved forskningsavdelingen:

anne.hjelle@sus.no

​Søke EU midler

​​​​​​​​​​​

​​​

Kontakt


Forskningsstøtte hovedkontakt, Anne Hjelle
Budsjett, økonomisk rapportering, Anders Karlson
Kontrakter, Sina Furnes Øyri

Økonomisk støtte til å utarbeide søknad, posisjonering eller konsortium møter


PNO
UiS (EU enhet)
SUS-PES ramme


Opplæring & Arrangement


Interne kurs på SUS
Gjennomførte webinar
ERC classes: ERC CLASSES - YouTube
Interne EU seminar
Workshop med Uis på HE – pilar 2 – Cluster 1 (Helse)
Interne EU seminar
Studieturer til SrE Brussel 

Nyheter


Arbeidsprogram


EU4Health er EUs ambisiøse svar på COVID-19. Pandemien har stor innvirkning på pasienter, medisinsk og helsepersonell og helsesystemer i Europa. Det nye EU4Health-programmet vil gå utover kriserespons for å håndtere helsevesenets motstandskraft.
  
HE – pilar 1 – ERC 
Marie Skłodowska-Curie-aksjonene er EUs flaggskipprogram for doktorgrads- og postdoktorutdanning, som utstyrer forskere med ny kunnskap og ferdigheter gjennom mobilitet på tvers av landegrenser og eksponering for ulike sektorer og disipliner.

Målene for denne klyngen inkluderer å forbedre og beskytte helsen og velværet til innbyggere i alle aldre ved å generere ny kunnskap, utvikle innovative løsninger og integrere der det er relevant et kjønnsperspektiv for å forebygge, diagnostisere, overvåke, behandle og kurere sykdommer.


AAL“Ageing well in a digital world”​

Denne utlysningen omfatter sykdommer som: Alzheimers sykdom (AD) og andre demenser, Parkinsons sykdom (PD) og PD-relaterte lidelser, Prionsykdom, Motor neurone sykdom (MND), Huntingtons sykdom (HD), Spinocerebellær ataxia (SCA), Spinal muskulær atrofi (SMA).​Prosjektfaser

  1. Mobilisering

  2. Søknad

    Søknad til eksternfinansierte prosjekter (BOA), UiB
  3. Kontrakt

  4. Oppstart

  5. Drift

  6. Avslutning

Fant du det du lette etter?