Folkefondet: Nye midler til kreftforskning

Under arrangementet «Å arbeide og leve med kreft» i forrige uke ble det tildelt forskningsmidler fra Folke Hermansens Fond til kreftforskning ved Stavanger universitetssjukehus.

folke_hermansen_fond.PNG
Bilde: Harald Carsten Folke Hermansen 1945 – 2006. (www.folke-fondet.org)  

Fondet ble opprettet i 2006, og har som formål, gjennom økonomisk støtte, å styrke praktisk forskning, studier, undervisning, publisering og annet arbeid med tilknytning til kreftforskning ved Stavanger universitetssjukehus (SUS).

– Folke Hermansens Fond er vår absolutt viktigste kilde til å finansiere fremtidsrettet kreftforskning ved SUS. Alle søknader dette året var støtteverdige og det er fantastisk at vi får bidrag til de seks prosjektene som nådde opp denne gangen, sier forskningsdirektør ved SUS, Svein Skeie.

I tildelingene legges det vesentlig vekt på prosjekter som har god vitenskapelig kvalitet, og mulighet for å gjennomføres ved SUS.

Betyr mye

Martin Watson, forsker ved SUS, er en av dem som fikk støtte til sitt prosjekt. Folke Hermansens Fond har i de siste to årene dekket hans doktorgradsprosjekt med midler til både lønn og forskning.

– Dette betyr veldig mye for meg og alle forskerne som mottar støtte. Laboratorieutstyr og annet materiell er dyrt, og det er ofte det som gjør at biomedisinsk forskning tar lang tid, sier Watson.

Rammen fra fondet er 4 millioner kroner for 2017. I tillegg kommer 1 million kroner som skal forvaltes av fondet og innstillingskomiteen. Dette er en arv fra Solveig Elise og Arne Martinius Klungtveit, samt Alfred Langfeldt. Denne arven skal gå til en PhD-kandidat innenfor kreftforskning.

Tildelinger 2017

Cathrine Alvær Vinje,
«Fra PSA til Stockholm 3»
PhD-stipendiat: 1 million kroner (Klungtveit/Langfeldt-arven)

Oddmund Nordgård,
«Klinisk relevans av væskebiopsier ved bukspyttkjertel kreft.»
Prosjektstøtte: 500 000,-

Irene Tveiterås Øvestad
«Hvem har risiko for å få livmorhalskreft?»
Prosjektstøtte: 563 000,-

Emiel A.M. Janssen
«Prostata biobank-prosjekt»
Prosjektstøtte: 470 000,-

Morten Lapin
«Clinical relevance of liquid biopsies in pancreatic cancer»
Postdokstipend og studieopphold: 1 807 000,-

Martin Watson
«Molekylære biomarkører i primær og metastatisk colorektal kreft.»
Prosjektstøtte: Kr 660 000,-


Les mer på Folkefondets nettside