HELSENORGE
SIRENS Stroke er tildelt Pilot Helse forprosjektmidler

Prosjekt skal forbedre oppfølging etter hjerneslag

SIRENS Stroke er tildelt 300.000,- fra Forskningsrådet til forprosjektet "Oppfølging etter hjerneslag: Brukerstyrt rehabilitering med fokus på samhandling, logopedi og samliv" for å levere hovedprosjekt i september.

Totalt kom det inn 100 søknader, hvor 29 prosjekter fikk tildeling.

Behandler hjelper pasient med rehabilitering.
Foto: freepik.com

I samarbeid med Stavanger kommune, IKART (interkommunalt rehabiliteringsteam), LHL hjerneslag ung Rogaland (lhl.no)​ og Youwell AS (youwell.no) er Stavanger universitetssjukehus tildelt 0,3mNOK til å utarbeide en hovedprosjektsøknad til Pilot Helse. 

Av rundt 12.000 hjerneslag årlig, blir i overkant av 9000 pasienter behandlet på sykehus. 45 prosent av hjerneslagpasientene som var yrkesaktiv før hjerneslaget, går ut av arbeidsmarkedet. Etter utskrivelse fra sykehus, blir 44,5 prosent av pasientene skrevet ut til eget hjem, med eller uten videre oppfølging der. Pasienter som blir skrevet ut til hjemmet er avhengig av familiens støtte, for å møte deres fysiske og emosjonelle behov. I møte med disse behovene, opplever pasienter og deres pårørende et stort spekter i ulike utfordringer for å tilpasse seg livet etter hjerneslag. Bredden i behov tilsier at det er nødvendig med skreddersydde tilbud og tilpasset pasientenes behov, uavhengig av hvor tilbudet gis.

Følgende området vil undersøkes nærmere for konkretisering mot et hovedprosjekt:

  • Helhetlig rehabiliteringsplan: Prosjektet undersøke hvordan pasient selv kan styre sin egen rehabiliteringsprosess, og knyttes sammen med insentiv, det å leve med (se under) og andre relevante verktøy - i en samlet løsning.
  • Logopedi: Det er svært krevende å få tak i tilstrekkelig antall logopeder, og stillinger blir ikke besatt. Vi må derfor tenke nytt rundt logopediske tiltak, og undersøke hvordan denne tjenesten kan tilbys på helt nye måter.
  • Å leve med: Pasient, pårørende og helsepersonell må få god innsikt i og konsekvenser av diagnosen, samt hvordan man kan leve med det.

Informasjon om prosjektet på NFR sine sider, finner du her (prosjektbanken.forskningsradet.no). Søknadsfrist for hovedprosjektsøknad er 15. september.

Fant du det du lette etter?