Utlysning av Helse Vest RHF innovasjonsmidler 2020

- Søk om innovasjonsmidler nå.

Helse Vest lyser nå ut midler til innovasjonsprosjekter i 2020. Har du en idé som kan gjøre sykehuset bedre for pasienter, pårørende eller dine medarbeidere? Da bør du søke - søknadsfrist 15. september 2019.

 
– Alle medarbeidere på SUS som har en nytenkende idé eller prosjekt som skaper verdi for pasientene og gir en bedre helsetjeneste, bør søke på Helse Vest sine innovasjonsmidler, oppfordrer Kenneth Austrått, prosjektleder ved Stavanger universitetssjukehus (SUS).

Midlene har en bred tilnærming, og idéene/prosjektene kan være både store eller små.

Ikke nøl med å søke
 Du melder inn ditt initiativ via idémottaket her. Søknadsskjema ligger også på nettsiden. I fjor var den totale rammen på 9,25 millioner kroner for Helse Vest, men det er ikke klart hvor mye det blir for 2020. Innovasjonsmidlene deles ut fra Helse Vest, men det er ledergruppen på SUS som prioriterer søknadene.

Sånn er prosessen
  • Frist for å søke er 15. september 2019.
  • Ledergruppen på SUS vedtar endelig prioritering.
  • Endelig godkjennelse gjøres av ledergruppen i Helse Vest ved slutten av 2019.

Hvem kan søke?
  • Initiativ eller prosjekter som støtter opp under innovasjonsarbeid - det som er nytt, nyttig og kan nyttiggjøres av SUS.
  • Alle fagområder kan søke - det viktige er at det er nytenkende og skaper verdi for pasienter.
  • Utprøvinger, utviklingsløp og lignende kan det søkes midler til – men ikke driftsoppgaver og investering i utstyr.

Søknadsskjema og kriterier finner du ved å logge inn på Idémottaket her.

Hvem fikk tildeling i 2019? Se dem her.

Har du noen spørsmål om utlysningen, ta kontakt på idemottaket@sus.no.