Person med skygger i bevegelse. Foto.

Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser

Om oss 

NKB er lokalisert ved Stavanger universitetssjukehus. Tjenesten ble opprettet av Helse- og omsorgsdepartementet i 2003 for å bygge opp og spre kompetanse om utredning og behandling av sykdomsgruppene Parkinsons sykdom, dystoni og tremor, og bidra til likeverdig tilgang til kompetansen i hele landet.

NKB samarbeider tett med Norges Parkinsonforbund og Norsk Dystoniforening

Tjenesten retter seg både mot helsepersonell, andre tjenesteytere, pasienter og pårørende, og skal bidra til helhetlige behandlingsforløp mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten. Formålet er å sikre nasjonal kompetanseoppbygging og økt kvalitet på tjenestene gjennom forskning, kunnskapsformidling og utvikling av nasjonale kvalitetsregistre. Norsk Parkinsonregister og biobank ble opprettet i 2016. Tjenesten skal bygge opp kompetanse i alle helseregioner slik at det kan etableres faglige nettverk som på sikt kan overta og videreføre dette arbeidet lokalt.

NKB skal ivareta følgende oppgaver innenfor sitt ansvarsområde:

• Bygge opp og formidle kompetanse

• Overvåke og formidle behandlingsresultater gjennom f. eks. kvalitetsregister og biobank

• Delta i forskning og etablering av forskernettverk

• Bidra i relevant undervisning

• Sørge for veiledning, kunnskaps- og kompetansespredning til helsetjenesten, andre tjenesteytere og brukere

• Iverksette tiltak for å sikre likeverdig tilgang til nasjonale kompetansetjenester

• Bidra til implementering av nasjonale retningslinjer og kunnskapsbasert praksis

NKB har etablert en faglig referansegruppe med representanter fra alle landets regionale helseforetak og brukerrepresentant. NKB rapporterer årlig til Helsedirektoratet om sin virksomhet. 

Ansatte

Guido Alves, leder/nevrolog, professor
Karen Rinden Simonsen, administrativ leder

Eldbjørg Fiske, spesialkonsulent, ph.d.
Veslemøy Hamre Frantzen, førstekonsulent/sykepleier
Marthe G. Førland, forsker/ ph.d.-stipendiat
Michaela D. Gjerstad, nevrolog, overlege/førsteamanuensis
Jodi M. Grødem, forsker, ph.d.
Ylva H. Hiorth, fysioterapeut, ph.d.
Simon G. Møller, seniorforsker/professor
Ida Kristiansen, klinisk ernæringsfysiolog/ph.d-stipendiat
Johannes Lange, forsker, ph.d.
Anita Laugaland, studiesykepleier
Kenn Freddy Pedersen, nevrolog/overlege 
Anders Bjørnestad, LIS-lege
Aleksander H. Erga, psykolog/post doc.
Kristin A. Lunde, forsker/ph.d.-stipendiat
Viktoria Pozdniakova, LIS-lege, ph.d.-stipendiat
Matias Rake, LIS-lege, ph.d.-stipendiat
Lena Tholfsen, nevrolog, ph.d.-stipendiat

Referansegruppen

Ole Bjørn Tysnes, Helse Vest - Leder av referansegruppen
Bjørg Waro, representant Helse Midt-Norge  
Espen Benjaminsen, representant Helse Nord  
Espen Dietrichs, representant Helse Sør-Øst  
Guido Alves, representant Helse Vest  
Krisztina Johansen, representant Helse Sør-Øst  
Magne Wang Fredriksen, brukerrepresentant  

  • Dystoni

    Her kan du lese mer om dystoni og behandling av dystoni

  • Parkinsons sykdom

    På denne siden finner du mer informasjon om symptomer og behandling av Parkinsons sykdom

  • Tremor

    Her kan du lese mer om tremortilstander

Fant du det du lette etter?