HELSENORGE

Anbefalinger fra NKB angående bruk av cannabisprodukter ved Parkinsons sykdom

Det er stor interesse for cannabisprodukter hos personer med Parkinsons sykdom for tiden, spesielt cannabisolje, og mange etterspør informasjon hos fastlege, nevrolog og pasientforening.

Selv om interessen for cannabis til medisinsk behandling er økende, er effekten av slik behandling lite studert og dermed ikke godt nok dokumentert ved Parkinsons sykdom. Cannabis har i tillegg en rekke potensielle bivirkninger, deriblant søvnighet og påvirket kjøreevne.

Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser (NKB) kan ikke anbefale bruk av medisinske cannabisprodukter ved Parkinsons sykdom inntil vesentlig mer kunnskap om klinisk effekt og bivirkninger foreligger. Spesielt frarådes bruk av ikke-medisinsk cannabis (for eksempel cannabisolje), da styrke og innhold kan variere betydelig.