HELSENORGE

Besøk fra Helse- og omsorgskomiteen på NKB

NKB hadde torsdag 5. mars besøk av Tuva Moflag (AP) i Helse og -omsorgskomiteen og hennes politiske rådgiver Karl Kristian Bekeng. Sammen med kommunikasjonsdirektør ved SUS, Helga Strand Vestbø, besøkte følget flere avdelinger ved sykehuset. NKB var første stopp på turen.

Beøk av Tuva Moflag fra Helse og omsorgskomiteen

Tuva Moflag besøkte NKB sammen med sin rådgiver. Fra høyre: stotingsrepresentant Tuva Moflag, helsepolitisk rådgiver Karl Kristian Bekeng, Karen R Simonsen, Aleksender H. Erga, Helga Strand Vestbø, Eldbjørg Fiske, Jodi Maple-Grødem og Johannes Lange.  Foto: Guido Alves

I løpet av besøket fikk Moflag omvisning på labområdet der det gjøres biomarkørforskning ved Parkinsons sykdom, og i lokalene til NKB der følget fikk høre mer om oppgavene som ivaretas. Temaer som ble diskutert var den brede, tverrfaglige forskningstilnærmingen NKB står for, nye behandlingstilnærminger og tjenesteutvikling. På agendaen stod også blant annet utfordringene ved å favne pasientgrupper som kan mangle et helhetlig forløp på tvers av primær- og spesialisthelsetjeneste. Erfaringene med pilotprosjektet ParkinsonNet ble trukket fram som en modell som skaper tettere samhandling mellom tjenestene, og kan bidra til et mer sømløst forløp for pasienter i helsevesenet, spesielt ved kroniske lidelser som Parkinsons sykdom.