HELSENORGE

ePark-studien

En behandlingsstudie om digital kognitiv atferdsterapi kan gi effekt for psykiske vansker hos pasienter med Parkinsons sykdom. 

Hva handler studien om?​

Flere personer med Parkinsons sykdom opplever vansker med angst og depresjon. Kognitiv atferdsterapi, en samtaleterapi, kan være effektiv for disse vanskene. 

Forskere ved Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser ønsker å rekruttere personer med Parkinsons sykdom og depresjon til en klinisk behandlingsstudie. Målet med studien er å undersøke om kognitiv atferdsterapi gitt over internett har effekt på psykiske vansker hos folk med Parkinsons sykdom. 

Studien gjøres over internett og du kan bo hvor som helst i landet. Prosjektet går over 42 uker, og innebærer å delta på flere kartlegginger og motta 10 timer med kognitiv atferdsterapi med en behandler over video. 

Deltakelsen din er frivillig, og du vil stå fritt til å trekke deg når som helst. ​​

Hvordan ta i bruk videotjenesten Join.nhn.no

Les mer i brukerveiledningen til Join her

Fant du det du lette etter?