HELSENORGE

Webinar

Parkinsonregisteret arrangerte et webinar 16. september 2022. Tema var håndtering av pasienter som har samtykket til deltakelse på eget initiativ. Her kan du se opptak fra webinaret.


​​