HELSENORGE

Nytt forskningsprosjekt om cannabis

Vil du delta på forskning om cannabis?


Eldre mann og dame sitter i en park og se på nettbrett.

Illustrasjonsfoto.

Interessen for bruk av cannabis til medisinsk behandling har de siste årene vært økende. Vi vet fortsatt for lite når det gjelder effekten av en slik behandling og ønsker derfor å bidra til økt dokumentasjon rundt dette.  Forskere ved Nasjonalt kompetansesenter for bevegelsesforstyrrelser (NKB) har nå åpnet for en spørreundersøkelse for personer med Parkinsons sykdom og deres pårørende med fokus på bruk og opplevd effekt av cannabisprodukter.

Har du Parkinsons sykdom eller er pårørende til personer med sykdommen kan du delta på spørreundersøkelsen HER.

NKB understreker at per i dag er cannabis-produkter ikke godkjent som behandling ved Parkinsons sykdom.

Spørreundersøkelsen tar mellom 2 og 20 minutter å gjennomføre, og du kan gjøre det fra datamaskin, nettbrett eller mobiltelefon. Din deltakelse er frivillig og anonym, og du vil stå fritt til å trekke deg når som helst.

Du kan også lese mer om undersøkelsen på sidene til Norges Parkinsonforbund: