HELSENORGE

Grunnkurs ParkinsonNet Rogaland 2022

Torsdag 29. og fredag 30. september ble det avholdt Grunnkurs ParkinsonNet i Rogaland. 

​​Det ble avholdt grunnkurs ParkinsonNet for Rogaland på SUS. Noen fra Vestland deltok også. Det ble ett flott kurs med ca 115 deltakere. ParkinsonNet inviterte inn ulike foredragsholdere fra lokal region på dag 1. Dag 2 ble det fokusert på de 4 ulike yrkesgruppene (fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleier og logoped) - og foredrag spesielt tilpasset disse fylte mesteparten av dagen på Hotell Victoria i Stavanger. ​

Fant du det du lette etter?