HELSENORGE

Guidelines

For å sørge for best mulig behandling av pasienter med Parkinsons sykdom/parkinsonisme har ParkinsonNet International utviklet evidensbaserte retningslinjer. Retningslinjene er utviklet basert på resultatene av systematisk litteraturgjennomgang og vurdert av kliniske eksperter.

Retningslinjene er tilgjengelige for nedlasting.

Fant du det du lette etter?