HELSENORGE

ParkinsonNet møter HOD

Fredag 20. mai fikk ParkinsonNet presentere status for implementeringen i Norge til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). 

Michaela D. Gjerstad, Karen Simonsen, Britt Inger Skaanes, Karl Kristian Bekeng, Silje Bjerknes, Kashif Waqar Faiz. Foto: Odd Bakken

Statssekretær Karl Kristian Bekeng og spesialrådgivere ved HOD møtte ParkinsonNet Norge og Norges Parkinsonforbund. ParkinsonNet er nå igangsatt i alle helseregioner i Norge og snart knyttet til alle helseforetak. Modellen ble presentert og den unike muligheten for samhandling mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten ble satt i fokus. ParkinsonNet inviterer fagpersoner inn til en felles arena hvor samhandling kan skje i praksis. Alle delakere i nettverket er å finne i Fagpersonregisteret (her​). Pasienter og pårørende kan her finne en behandler som er deltaker i ParkinsoNet og har kompetanse på parkinson. I tillegg fungerer dette også som et verktøy dersom en behandler skal henvise videre til kollegaer. ​Rundt 1000 personer er nå med i ParkinsonNet og det er viktig å sikre at også ny politisk ledelse er orientert om modellen ​for å ivareta implementeringen av ParkinsonNet.


Bildet viser:

Michaela D. Gjerstad (leder nasjonal koordineringsfunksjon ParkinsonNet), Karen Simonsen (nasjonal koordinator ParkinsonNet), generalsekretær Britt Inger Skaanes (Norges Parkinsonforbund), Karl Kristian Bekeng (statssekretær Helse-og omsorgsdepartementet), Silje Bjerknes (regional koordinator og prosjektleder ParkinsonNet, Helse Sør-Øst), Kashif Waqar Faiz (spesialrådgiver Helse-og omsorgsdepartementet). Foto og også med i møtet: Odd Bakken (spesialrådgiver, Helse- og omsorgsdepartementet).​
Fant du det du lette etter?