Råd til parkinsonpasienter i forbindelse med korona-virus utbrudd

Det er ingen grunn til å anta at det nye koronaviruset er mer smittsomt for parkinsonpasienter enn andre, men det kan tenkes at noen pasienter, spesielt eldre, ved smitte har høyere risiko for mer alvorlig korona-sykdom. Prinsipielt gjelder de samme rådene for parkinsonpasienter som for resten av befolkningen, og NKB følger FHIs nasjonale råd.

Om viruset:                                 
Det nye koronaviruset kalles også SARS-CoV-2 og forårsaker utbruddet av sykdommen covid-19. Viruset er i slekt med et annet koronavirus som var årsaken til utbruddet av SARS-epidemien i 2002/2003, men er ikke det samme viruset.

Hvordan smitter det?
Man antar at smittemåten er dråpe- og kontaktsmitte som for andre koronavirus. Sykdommen smitter som ved forkjølelse og influensa ved at virus overføres fra luftveiene hos en syk person til en annen person. Det foreligger ikke sikker informasjon om tiden fra man er smittet til sykdommen gir symptomer (inkubasjonstid). WHO anslår (per 19.02.2020) at inkubasjonstiden er 5-6 dager, men den kan variere fra 0-14 dager.

Symptomer og sykdom
De fleste som blir smittet av det nye koronaviruset vil trolig få milde luftveissymptomer som vil gå over av seg selv, mens noen vil få alvorligere sykdom med blant annet lungebetennelse og pustebesvær. Informasjon om risikofaktorer hos de syke er foreløpig begrenset, men alvorlig sykdom og dødsfall er oftest sett hos eldre (>65 år) og personer med underliggende sykdommer som hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk. Personer som røyker har også muligens en høyere risiko for alvorlig forløp av koronoanvirus-sykdommen.

Hvordan forebygger du smitte?
Det finnes per i dag ingen vaksinasjon mot sykdommen. Forebyggende tiltak som god hoste- og håndhygiene og å unngå unødvendig samvær med personer med symptomer på luftveissykdom er dermed viktig for å forebygge smitte. Det anbefales ikke munnbind for friske personer.

Hva gjør du ved mistanke om smitte?
Ta kontakt med lege på telefon for råd og avtale om undersøkelse:
• ring fastlegen din
• dersom du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt på telefon 116117
Symptomene på sykdommen er som ved andre luftveisinfeksjoner, som hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker.
Kontakt lege på telefon hvis du har slike symptomer og har vært i minst én av følgende situasjoner:
• Har vært i et område med vedvarende spredning av koronaviruset de siste 14 dagene.
• Har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk med det nye koronaviruset i løpet av de siste 14 dagene.


Reiseråd
Situasjonen globalt er i stadig utvikling. For aktualiserte reiseråd, se nettsidene til FHI og Regjeringen.

Se også Norges Parkinsonforbund sine nettsider.