Tildelinger fra Norges Parkinson Forskningsfond for 2019

NKB har også for 2019 fått støtte til flere forskningsprosjekter.

Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser har sammen med samarbeidspartnere fått støtte til disse prosjektene:

GCase-aktivitet hos Parkinsonpasienter sammenlignet med personer som ikke har degenerativ sykdom og personer som har demenssykdom
Johannes Lange
NOK 100.000,-

Sammenheng mellom ernæringsstatus, vekttap og sykdomsutvikling ved Parkinsons sykdom
Ida Kristiansen
NOK 149.800,-

ePark-ICD study
Aleksander Hagen Erga
NOK 200.000,-

Kan biomakører for inflammasjon og nevrodegenerasjon i spinalvæske ved diagnosetidspunktet forutsi utvikling av mer alvorlig Parkinsons sykdom?
Anders Ledaal Bjørnestad
NOK 100.000,-

Videreføring av ParkVest-studien
Gudio Alves
NOK 1.000.000,-

NKB gratulerer!