HELSENORGE

Utlysning fra Norges Parkinson Forskningsfond

Norges Parkinson Forskningsfond lyser hvert år ut midler til forskning innen Parkinsonfeltet.

​Årets søknadsfrist er 7. oktober. Se vedlegg for detaljer.