Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter i Helse Vest (RAKOS)

RAKOS skal gjennom kompetanseutvikling og forskning bidra til større samordning, faglig utvikling og samarbeid innen fagområdene ambulanse, luftambulanse, beredskap og medisinsk nødmeldetjeneste i regionen. RAKOS er høringsinstans i relevante saker innen prehospital virksomhet.

Kontaktinformasjon

Leder RAKOS

Thomas Werner Lindner

Tlf. 932 59 889

email: thomas.werner.lindner@sus.no

Prosjekt og beredskap

Jan Sigurd Moy

Tlf. 928 25 729

email: jan.sigurd.moy@ihelse.net

Valentina De Santis

Tlf. 939 93 668

email: valentina.de.santis@sus.no

Fagkoordinatorer

Olav Eielsen

Tlf. 915 79 242

email: olav.mikkjel.eielsen@sus.no

Forsker

Conrad Arnfinn Bjørshol

Tlf. 997 33 818

email: conrad.arnfinn.bjorshol@sus.no

Ambulanse

Åge Vølstad

Tlf. 402 01 711

email: ambulanse@rakos-helsevest.no, age.magne.volstad@ihelse.net

Nødmeldetjenesten

AMK-leder Trine Vandbakk Fjelde

Tlf. 51 74 73 26, 905 62 086

trine.vandbakk.fjelde@sus.no

Visjon og hovedmål

RAKOS skal utvikle, forene og spre kompetanse for en bedre akuttmedisinsk tjeneste i Helse Vest.

RAKOS hovedmål er:

  • Å støtte og sørge for samordning av og samarbeid mellom de prehospitale akuttmedisinske tjenester i Helse Vest;
  • Å støtte og gjennomføre forskning og faglig utvikling knyttet til akuttmedisinske emner;
  • Å bidra til implementering og effektiv bruk av ny teknologi i de prehospitale akuttmedisinske tjenester i Helse Vest;
  • Å sørge for og gjennomføre nasjonalt og internasjonalt samarbeid i akuttmedisin RAKOS skal være frittstående høringsinstans og rådgivende organ i relevante saker innen prehospital akuttmedisin tjenester.

Visjonen og hovedmålene er beskrevet innen Strategi og styring plan.

Les mer her: Gyldig RAKOS Strategi og styringsplan.pdf 


Organisasjonskart

Prosjekter

RAKOS har forskjellige funksjoner knyttet til prosjekter. Noen prosjekter er finansert gjennom RAKOS og i andre prosjekter har RAKOS en partnerrolle. Rakos er involvert i norske og interansjonal prosjekter. Les mer under.

Les mer

In english

RAKOS is the regional competence center for acute medicine in western Norway. The competence scenter is organized as a division of Stavanger University Hospital.

Contact information

Head of department

Thomas Werner Lendner

email: thomas.werner.lindner@sus.no

Projects and emergency preparedness

Jan Sigurd Moy

email: jan.sigurd.moy@ihelse.net

Valentina De Santis

email: valentina.de.santis@sus.no

Technical coordinator

Olav Eielsen

email: olav.mikkjel.eielsen@sus.no

Ambulances

Åge Vølstad

email: age.magne.volstad@ihelse.net | ambulanse@rakos-helsevest.no

EMCC

Trine Vandbakk Fjelde

email:   trine.vandbakk.fjelde@sus.no

Projects

RAKOS have different roles in projects. Some projects are local, that is “within Helse Vest region”. These projects are financed and watched by RAKOS. In other projects RAKOS have a partner role. The list blow describes to of the larger projects RAKOS has been and is partnering in.

Read more

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.