Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter i Helse Vest (RAKOS)

RAKOS skal gjennom kompetanseutvikling og forskning bidra til større samordning, faglig utvikling og samarbeid innen fagområdene ambulanse, luftambulanse, beredskap og medisinsk nødmeldetjeneste i regionen. RAKOS er høringsinstans i relevante saker innen prehospital virksomhet.

Kontaktinformasjon

Leder RAKOS

Thomas Werner Lindner Tlf. 932 59 889 thomas.werner.lindner@sus.no

Administrasjon

May Linda Hamm Tlf. 900 90 577 may.linda.hamm@sus.no

Prosjekt og beredskap

Jan Sigurd Moy Tlf. 928 25 729 jan.sigurd.moy@ihelse.net

Fagkoordinatorer

Olav Eielsen Tlf. 915 79 242 olav.mikkjel.eielsen@sus.no

Ambulanse

Åge Vølstad Tlf. 402 01 711 ambulanse@rakos-helsevest.no, age.magne.volstad@ihelse.net

Nødmeldetjenesten

AMK-leder Brit V Nordbø Tlf. 51 51 90 66, 916 00 130 brit.vigdis.nordbo@sus.no

Nettverksmøte

Nettverksmøtet avholdes 2 ganger hvert år. Møtene brukes til felles oppdatering, foredrag og diskusjoner. Målet med møtene er: Tettere samhandling. Bedre og felles retningslinjer. Fora for utvikling av tjenestene.

Søknadsskjema

SØKNADSSKJEMA for innfylling 2.0.doc

Når prosjektet er ferdig leveres prosjektrapport. Malen finnes i linken under

RAKOS rapportmal 1.2.docx

Kurs og konferanser

RAKOS har et mål om å holde brukerne oppdatert i forhold til aktuelle kurs og konferanser. Under finner du en liste over det som er kjent så langt. Send gjerne innspill til kurs eller konferanser du vil ha publisert.

Prosjekter

Les mer

In english

RAKOS is the regional competence center for acute medicine in western Norway. The competence scenter is organized as a division of Stavanger University Hospital.

Contact information

Head of department
Thomas Werner Lendner thomas.werner.lindner@sus.no

Administration
May-Linda Hamm may.linda.hamm@sus.no

Projects and emergency preparedness
Jan Sigurd Moy jan.sigurd.moy@ihelse.net

Disiplines

Olav Eielsen olav.mikkjel.eielsen@sus.no

Ambulances
Åge Vølstad age.magne.volstad@ihelse.net | ambulanse@rakos-helsevest.no

AMCC
Brit Nordbø brit.vigdis.nordbo@sus.no

Projects

RAKOS have different roles in projects. Some projects are local, that is “within Helse Vest region”. These projects are financed and watched by RAKOS. In other projects RAKOS have a partner role. The list blow describes to of the larger projects RAKOS has been and is partnering in.

Read moreFant du det du lette etter?

Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.