“Anywhere”-opplæring i Madrid

RAKOS har fått invitasjon til opplæring i Madrid 6. – 7. mars, der vi sammen med beredskapsgrupper vil få teste ut A4EU-plattformen med assistanse av meteorologer, utviklere, samt operativt personell fra de forskjellige plattformene.Training activity in Madrid in March.

RAKOS skal i løpet av samlingen presentere vår positive erfaring med den norske pilotplattformen fra desember 2018, da beredskapen ble satt i kode gul pga varsling av veldig sterk vind.


 Les mer om "Anywhere"-samlingen her (anywhere.eu)