HELSENORGE

Hjertestansregister

RAKOS overtar ansvaret for hjertestansregisteret i Helse Stavanger. 

Hjertestansregisteret er en oversikt over alle personer som er forsøkt gjenopplivet.

Formålet med registeret er å monitorere helsehjelpen til hjertestanspasienter både utenfor og inne på sykehus, samt bida til en forbedring i behandlingen av denne pasientgruppen. Dette kan oppnås ved at data fra registeret brukes til kvalitetsforbedring og forskning relatert til diagnostisering og behandling av hjertestans.

Registeret bruker antall rapporterende helseforetak, andel pasienter som får hjertelungeredning (HLR før ankomst ambulanse og antall pasienter som overlever mer enn 20 minutter og 30 dager som kvalitetsindikatorer. Overlevelse etter hjertestans er en internasjonal anerkjent indikator for kvalitet på hele den prehospitale akutte behandlingskjeden. 

Pre-hospitalt hjertestansregister for Helse Stavanger har fungert lenge, og fra januar 2019 vil ansvaret for hjertestansregisteret i Helse Stavanger ligge under RAKOS. Vi har 2 ansatte på 20 og 30 % som vil administrere registeret for hjertestans både innenfor og utenfor sykehus.

Årsrapport pre- og inhospitalt hjertestansregister 2020:
Årsrapport pre-og inhospitalt hjertestansregister 2020.pdf