HELSENORGE

Åpen dag - RAKOS

Det har vært store endringer i RAKOS de to siste årene, med mange nye prosjekter, nyansatte og nye lokaler.

Staben i RAKOS

Staben i RAKOS

Vi inviterer til åpen dag for å presentere våre prosjekter, som strekker seg fra opplæring i ambulansetjenesten, via kunstig intelligens, til EU forskningsprosjekt om ekstremvær varsel for beredskapstjenester.

Tidspunkt: Fredag 7. juni kl 10.00 - 11.30

Vi avslutter med en enkel lunsj og mulighet for mingling.

Ved påmelding, vennligst send til mailto:marianne.brustveit@sus.no