HELSENORGE

Nasjonal helse og sykehusplan 2020-2023

RAKOS er nevnt i Nasjonal helse og sykehusplan 2020-2023

Nasjonal helse og sykehusplan, rev 2.PNG 

Gledelig lesning :) 

Nasjonal helse og sykehus 2020-2023.jpg